essay on planting trees for a green living essay on money laundering surveillance camera thesis video game violence dissertation thesis about love

Familjerådgivare Adam Tenenbaum tipsar om denna uppsats, skriven av Jenny Stehager. Uppsatsen handlar om polyamorösa klienters erfarenheter av familjerådgivning. När normsystemen kolliderar utmanas familjerådgivarens förmåga till gott bemötande.