reflective essay radiography waterloo software engineering essay closing prayer for thesis defense amazing common app essay examples research paper on othello themes how to write a definition essay outline

Kfr har lämnat remissvar på denna utredning från socialdepartementet. Här kan du läsa vad vi skrivit: Yttrande SOU 2018 – 37 ver 2

Utredningen har undersökt hur det återfallsförebyggande arbetet för män som utsätter närstående för våld ser ut och lämnat förslag på hur det kan stärkas och förbättras. Hela utredningen hittar du på denna länk: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2018/05/sou-201837/