habilitation oder dissertation online trading business plan template road construction research papers october sky essay thesis free instant essay creator essay on magic of science in hindi language

Vi har upptäckt att vårt Policydokument om kommunal familjerådgivning inte är riktigt med i tiden och att det kring introduktionshandledningen motsäger information på annat håll. Därför informerar vi om nedanstående rättelser/uppdateringar:

Rättelser/uppdateringar till Policydokument om kommunal familjerådgivning KFR.

Sid 6 under rubriken Tillsyn: IVO är tillsynsmyndighet för socialtjänsten, SoL 13 kap, 2 §. Vidare är MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) vår nya kunskapsmyndighet.

Sid 11 under rubriken Kompetens: Samtliga nyanställda familjerådgivare skall erhålla minst 60 tim individuell introduktionshandledning av KFR auktoriserad familjerådgivare eller motsvarande.

Sid 11 under rubriken Auktorisation: Observera att fr o m 2018-01-01 gäller att sökanden också ska ha utbildning i sexologi om minst 7,5 högskolepoäng.

kfr-policydokument-16-11-24