cvd essay review essay writing services praise the humble dung beetle thesis essay on pet animals goat literature review on educational data mining

Kära medlemmar!

Vi ber om ursäkt för att ett fel insmugit sig i årsmöteshandlingarna.

Styrelsens förslag om stadgeändring vad gäller att årsmötet väljer kassör i styrelsen har redan vunnit laga kraft. Därför ändras dagordningen vad gäller detta.

Hoppas ni har överseende med vårt misstag och att du kommer med på Zoom på vårt årsmöte!

Med vänlig hälsning

Elisabeth Staberg, ordförande