Tack alla som deltog på den digitala föreläsningen som KFR-s styrelse anordnade i fredags. Så roligt att se att så många var intresserade och att det fungerade så bra! Det är styrelsens ambition att erbjuda fler digitala föreläsningar framöver och vi vill förstås att ni medlemmar är med och uttrycker vad ni är intresserade av att lära mer om. Hör gärna av er till någon i styrelsen med förslag på föreläsare eller teman som kan passa i digitalt format. Tidigare i höst hade två i styrelsen förmånen att vara med på de studiedagar som Svenska Kyrkans familjerådgivning, KYFA, anordnade i Stockholm på temat “existentialism”. Det var fina dagar med intressanta föreläsare där bl.a. filosofen och författaren Jonna Bornemark talade om vikten av att vi i människovårdande yrken vågar lita på vår yrkeskunskap och ger plats åt erfarenhet, professionell kunskap och reflektion när mycket i vårt samhälle blir till siffror som ska mätas. Flera av kyrkans familjerådgivningar har lagts ned senaste åren, många gånger till följd av besparingar och i vissa fall då det aktuella stiftet inte tycker att familjerådgivning ingår i kyrkans diakonala arbete. Vet du hur det ser ut i din närhet? Finns det någon familjerådgivare som arbetar för kyrkan i ditt område? Av samtalen under studiedagarna att döma skiljer sig inte vårt arbete alls, förutom att vi arbetar för olika uppdragsgivare. Vi kan säkert ha mycket att vinna på att ha kontakt även med de familjerådgivare som arbetar för annan uppdragsgivare för att stärka kåren och samla rösterna bland oss som utför det, för så många, viktiga familjerådgivningsarbetet.