english essay on importance of books 4 year old not doing homework essay on cleanliness ikay thesis my school essay in kannada

Den nya aviseringstjänsten gäller bara nya inlägg. Därför får du inget meddelande om vissa nyheter på hemsidan. Därför kommer lite info nu i form av ett inlägg:

  • Ordförandens rader har kommit i en ny version
  • Medlemsregistret är uppdaterat
  • Under fliken “Forskning-uppsatser” ligger en del material nu dels i undergrupperna, men går också att hitta högre upp i sökhierarkin. På så vis går det att hitta materialet även på mobilen.
  • Den nya styrelsen för 1017-18 är presenterad med namn under fliken “Styrelsen”