business plan personal goals examples dissertation online einsehen child labor in the philippines term paper aerospace engineering dissertation topics extreme sports thesis statement simple argumentative essay example

Filmer

Från Polisens förebyggande arbete mot våld i nära relation

Film – Johan och Eva
Det kan vara svårt att lämna en destruktiv relation, helt enkelt för att man inte riktigt märker att man hamnar i den.
Det här är en film om den så kallade normaliseringsprocessen som gör att man gradvis accepterar allt grövre kränkningar, hot och till slut våld och även bortförklarar det för sig själv.
Se filmen om Johan och Eva på Polisens kanal på YouTube