english essay on a stitch in time saves nine phd thesis technology management essay questions for the dark knight essay on older adults essay on cng load shedding in pakistan

Det kom ett mail från Nana Johansson, familjerådgivare i Region Örebro län. Nana lyfter betydelsen av de juridiska ramarna för oss familjerådgivare, och att vi behöver uppdatera oss nu när Barnkonventionen vid årsskiftet blivit lag. I och med detta passar jag på att lyfta innehållet vid årets studiedagar, då en av föreläsarna är Ulrik Stenberg från MFoF. Ulriks föreläsning kommer bl a att handla om detta, hur den nya lagen påverkar oss i vårt arbete. De juridiska ramarna som finns på hemsidan kommer därefter också att uppdateras.

Nana har mycket generöst delat med sig av den barnrättsrutin som tagits fram vid Familjerådgivningen i Örebro. Tack!

Hur har ni andra gjort för att hantera den nya lagen? Är det någon fler som vill dela med sig av tankar, material eller annat?