Synpunkter och klagomål

Har man som klient eller anhörig synpunkter eller klagomål runt familjerådgivningens verksamhet eller behandling kan man beroende på ämnets och frågans karaktär vända sig till olika parter. Oavsett om det rör sig övergripande verksamhet eller konkret behandlingssituation är den enskilde familjerådgivaren en bra resurs att börja med när det gäller att få sina synpunkter och klagomål hörda. Därutöver och därefter är den närmaste ansvariga chefen som har att ta ställning till synpunkter och klagomål. Därefter när det gäller kommunal förvaltning är det förvaltningsnämnden som har ett internt tillsynsansvar. Det övergripande och externa tillsynsansvaret för kommunal familjerådgivning åvilar Socialstyrelsen.

KFR = Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare har ett ansvar för sin auktorisering av familjerådgivare som genom krav runt utbildning, yrkeserfarenhet och handledning innehåller kvalitetskrav för den enskilde familjerådgivaren. Synpunkter och klagomål i detta avseende kan hemställas till föreningens styrelse. För närmare information när det gäller auktoriseringens krav och kontaktinformation till KFR:s styrelse går att hitta via föreningens hemsida www.kfr.nu.

KFR har när det gäller etiska riktlinjer anslutit sig till Akademikerförbundet SSR; etiska regler som finns att tillgå via deras hemsida www.akademssr.se