Socialstyrelsens statistik

Sammanfattning av socialstyrelsens statistik rörande familjerådgivning 2015

Korta fakta

63 000 personer besökte den kommunala familjerådgivningen 2015.

Reparationsarbete är fortfarande vanligast (47 procent av alla ärenden som avslutades under 2015)

45 000 barn berördes av ärenden som påbörjades under 2015

Läs mer på socialstyrelsens hemsida http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-5-12