Enkätundersökning 2014

Sammanfattning

Totalt finns information från 216 kommuner med i detta material. Vi tvingades välja bort svar från kommuner med LOV, undantaget för besöksavgifterna. När det gäller besöksavgifter finns information från 277 kommuner. I landet finns det 290 kommuner.

Det som har blivit tydligt under arbetets gång är att skillnaderna är stora främst när det gäller, besöksavgifter, kötid, bemanning i förhållande till folkmängd och antal samtal per heltidstjänst. Se diagram.

Hur rimmar det med lagstiftningen som anger att kommunerna ska erbjuda och underlätta för par att söka hjälp i ett tidigt skede och att det skall vara en lågtröskelverksamhet?

Sammanställning av enkätsvar från KFR till familjerådgivning på kommunalt uppdrag 2015

Statenkät 2015

Vi har inte riktigt lyckats med tekniken att få till bilderna av diagrammen i Statenkät 2015 ovan. Nedan kan du se vad som står på de lodräta axlarna i diagrammen:

Besöksavgift –värden på lodrät axel (nedifrån och upp): 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600.

Kötid (dagar) – värden på lodrät axel (nedifrån och upp): 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60.

Antal samtal per heltidstjänst – värden på lodrät axel (nedifrån och upp): 0, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400.

Antal innevånare per heltidstjänst – värden på lodrät axel (nedifrån och upp): 0, 20000, 40000, 60000, 80000, 100000, 120000.