colour purple essay questions example of annotated bibliography research paper download daft punk homework rar essay writing topics for beginners bosch master thesis sample essay questions for college admission

Nu startar en förnyad utbildning i sexologi för familjerådgivare och andra samtalsterapeuter. Nyheter är att utbildningen nu är 5 dagar och således 5 poäng mer. Dvs 15 poäng som är det som Socialtjänsten önskar i sina upphandlingar. Utbildningen har också mer EFT, och därför mer kring parrelationen. Iréne Lainio driver denna kurs tillsammans med Ulrica Ehres som också har ett EFT fokus i sin familjebehandling.

Här kan du se det uppdaterade kursupplägget och annat: sexologikurs vt19, sexologikurs ht19Litteraturlista Sexolotiutbilldning, Lärare och kursledare på utbildningen i Sexologi, sexualmedicinkurs 2019

Obs! Denna utbildning är inte knuten till någon högskola och ger därmed inte de högskolepoängs som krävs för auktorisation./ TH