Forskning – Uppsatser

ARTIKLAR

En artikel av Tor Wennerberg från Psykologtidningen, nr 6/2011: Forbli dig sjalv – nyckeln till narhet


Här hittar du en artikel av Emmy van Deurzen som skriver om filosofi kontra psykoterapi. Intressant!Existentialism_and_Existential_Psychotherapy_Emmy_van_Deurzen


Mona Fishbane och Michele Scheinkman presenterar en modell hur par låser varandra – EFT “light” skulle man kunna kalla det: Vulnerablility Cycle


Och så några artiklar av Peter Rober, Belgien. Den första om terapeutens roll i samtalet och den andra om att skapa allians med “den motvilliga partnern”. Avoiding colonizer positions. och The Challenge of Creating Dialogical Space….Peter Rober


RAPPORTER OCH UPPSATSER om familjerådgivning

“Feedback-informerad terapi på Familjerådgivningen – Leder det till förbättring?” – Gunilla Backlund, Steg 2-uppsats 2016, Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin. Feedback-informerad terapi pa FR – Gunilla Backlund

“Social medier i det terapeutiska rummet´- dess utrymme och betydelse” – Jan Ohm, Steg 2-uppsats 2016, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen. Sociala medier i det terapeutiska rummet…. Jan Ohm

“Beröringsrädsla – om konfliktundvikande i parrelationer” – Jörn Aasmundsen Steg 2-uppsats 2011, psykoterapeutprogram med inriktning familjeterapi, Göteborgs Universitet. Beröringsrädsla

“Förändring inom parrelationer under familjerådgivning…” – Åsa Wallander Psykoterapeutexamensarbete 2013 Stockholms Universitet, Psykologiska institutionen. Examensarbete Åsa Wallander

Här hittar du två rapporter om par och sexualitet.

En uppsats med titel: “Behandlingseffekt och terapeutisk allians vid familjerådgivning”. En retrospektiv kvantitativ studie. Karolinska Institutet. Uppsats Eva-Britt Fagrell

“Därmed inte sagt att det var bättre förr.” – uppsats av Lena Skogens. Lena S Uppsats 2012

“Allians med en relation.” – uppsats av Inger Berger och Gerd Elliot. Uppsats slutversion


UTVÄRDERINGAR

“Våld i nära relationer – ett familjerådgivningsperspektiv” Redovisning av enkätundersökning inom den kommunala familjerådgivningen 2009. Kartläggning Rapport 20100915 KFR

En forskningsrapport om Utvärdering av Familjerådgivning  QDR36  finns nu att hämta här: QDR-article 2009 Nordic Psychology. Författad av Tone Ahlborg, Ann-Marie Lilleengen, Victoria Lönnfjord och Caroline Petersen

Forskningsrapport 2009

Utvärdering av Familjerådgivningen i Jönköpings län. 2013 03 18. Rapport2009FamiljerådgivarnaSmåland