Statistik

Sammanfattning av socialstyrelsens statistik rörande familjerådgivning 2018

MFoF har nu publicerat sammanställd statistik för kommunala socialtjänsters familjerådgivningsverksamheter under 2018.
Statistiken om familjerådgivning visar att antalet pågående ärenden under 2018 ökat jämfört med 2017. Det kan också konstateras att en årlig ökning skett sedan mätningarnas start 2004.
Vad gäller kommunal familjerådgivning pågick totalt 38 692 ärenden år 2018. Parrelationer är fortfarande vanligast vid kommunal familjerådgivning, med något fler gifta än sambos. Förekomsten av familjerådgivning visar även fortsättningsvis på förhållandevis stora regionala skillnader.

http://www.mfof.se/blanketter-och-statistik/statistik/Statistik-om-kommunal-familjeradgivning-2017/

*****************************

Familjerådgivningens instrument för statistik

2012 gjordes en rundfråga till landets familjerådgivningar om vilka statistikprogram man använder samt erfarenheterna av dessa. Här finns resultatet av detta:

Sammanställning av statistikprogram på familjerådgivningar 2012

KFRstatistikprogram2018