business plan street vendor psychology essay writing help why nyu essay college confidential writing a successful thesis or dissertation tips and strategies for show my homework phoenix academy free business plan template for t shirt company

Gerd Elliot har tagit ett kliv vidare och blivit först i Sverige med att vara lärare i EFT! Det ska hon vara väldigt glad och stolt över!

I år erbjuder hon följande utbildningar i EFT: Grundkurs (läs mer här: Externship 2018) och fördjupningskurs (läs mer här: Core Skills 2018). Utbildningarna kommer att vara på svenska.