tamil essay writing competition compare and contrast essay the kite runner math homework on the computer interesting middle school research paper topics shooting stars poem essay my summer vacation essay sample

Den kommunala familjerådgivningen har ett uttalat förebyggande syfte. Förebyggande arbete ingår i arbetsuppgifterna. Arbetet kan ske och sker i flera olika former. Några exempel är information, utbildning och konsultation. Det kan rikta sig till par, föräldrar eller personalgrupper.
Har du frågor, idéer eller önskemål om hur KFR kan bidra till det förebyggande arbetet? Vill du som medlem ha en mer aktiv roll i det här forumet? Välkommen att höra av dig!

Kontakperson för forumet
– Förebyggande arbete:
karin.wulff@malmo.se
Kontaktperson i styrelsen för forumet – Förebyggande arbete: karin.wulff@malmo.se