essay about tattoos and body piercing research papers in cloud computing pdf sample essay questions on romeo and juliet examples of common app essays 2014 essay on money can't buy love thesis about reverend hale

Nytt år och nya influenser…….

Vi i styrelsen har inför det nya året för avsikt att avsätta tankar och tid kring hur vi tillsammans kan vidarutveckla föreningen för framtiden. Bland annat så behöver vi gemensamt fundera kring utvecklingspotential både vad gäller viktiga frågor/teman/områden att vidarutveckla/förnya och även frågor/teman som är värda att värna och bevara.

För detta arbete behöver vi er hjälp.

Förmedla gärna era tankar till oss under rubrikerna:

Behov av förnyelse

…………………………………………………..

…………………………………………………..

Viktigt att värna och bevara

…………………………………………………

…………………………………………………

Skicka dina funderingar till Lena Söderberg, mail: lena.soderberg@falkenberg.se