Föreningen KFR

Välkommen Till Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare

KFR – Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare är en yrkesförening för alla familjerådgivare som på kommunala uppdrag bedriver familjerådgivning i Sverige. 1966 startade föreningen sin verksamhet och idag finns ca 260 yrkesaktiva medlemmar i föreningen. Vi välkomnar gärna nya medlemmar.

Syftet med KFR är enligt stadgarna:

  • att verka för en kvalitativt högstående familjerådgivning inom offentlig verksamhet
  • att tydliggöra, att familjerådgivning är ett kvalificerat behandlingsarbete med krav på speciell kompetens
  • att verka för vidgad och fördjupad yrkeskunskap hos familjerådgivarna, samt att samla medlemmarna till fortbildning och utbyte av erfarenheter.

Bland annat för att uppnå dessa syften anordnar KFR årligen studiedagar och temadagar där familjerådgivare från hela landet samlas för fortbildning och kollegialt utbyte.

KFR utfärdar auktorisation för familjerådgivare (se Auktorisation samt Policydokumentet).

KFR har sammanställt ett policydokument för god kvalitet i kommunal familjerådgivning: