Vi har haft ett andra digitalt café, vi var 18 personer från norr till söder närvarande på caféet. Alla tyckte att det var ett bra sätt att ses på, för att träffa kollegor, få veta hur det ser ut i landet, hur andra gör med och tänker kring olika frågor så som sekretess, barn, digital anmälan och utbyta tips och idéer. Vi pratade om att det skulle vara bra att ha teman när man ordnar Café.

Utifrån vår diskussion under Caféet så beslutade vi om två nya datum och teman för digitalt Café.

10/3 kl 13.00 Tema Förebyggande

18/4 kl 13.00 Tema Barn i familjerådgivning