Medlemsavgiften betalas in till: Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivare (KFR) Bankgiro: 350 – 3604. OBS. Viktigt att du uppger namn och kommun. Om någon annan betalar din avgift, chef, ekonomiass, skicka gärna ett mail till kassören: kent@relationskonsulterna.se om att avgiften för dig är betald.

Kommuner/verksamheter med e-fakturasystem som behöver e-faktura, hänvisas att ombesörja rutinen att göra om fakturan till e-faktura själva. KFR kan ej skicka ut e-faktura.

Avgiften är för närvarande 600 kronor per år vid betalning före 31 mars och 700 kronor vid betalning efter 31 mars.