Ordförande Elisabeth Staberg skriver:

“Kära familjerådgivarmedlemmar i Coronatider!

Vilka dagar vi har! Vi möter situationer och frågeställningar vi aldrig tidigare mött och tillvarons fasta ramar är totalt förändrade. Så gäller även tillvarons grundbult- våra studiedagar i KFR.

Vi i styrelsen följer utvecklingen nationellt och globalt, och har hittills valt att avvakta med beslut gällande studiedagarna. Vårt styrelsemöte i början av april får hållas digitalt och efter det återkommer vi med mera information.

Med önskningar om att ni ska få vara friska och att vi snart kan se framtiden an med tillförsikt igen!”