Tips! Bildskapande som verktyg, kurs

Familjerådgivare Dalida Rokka, som arbetar i Mora, har hört av sig med ett tips på en utbildning som hon tror kan vara av intresse för kollegor ute i landet. Kursen handlar om bildskapande som verktyg i utvecklande samtal, och anordnas av Umeå universitet....

OBS! Studiedagarna är flyttade!

Studiedagarna 2021 i Östersund har flyttats fram! Med anledning av den pågående pandemin, och restriktioner kring stora sammankomster, så har studiedagarna flyttats fram från september till 8-10 november. Alla anmälda har fått information via mail om denna förändring....

EFT-utbildningar hösten 2021

Till hösten erbjuder Parterapiinstitutet i Lund en digital grundutbildning i EFT, samt en workshop om EFT och partnervåld. Externship-2021-online.Ladda ner Jef-Lieven-nov-2021-lokal-öppen_Ladda ner

Funderar du på att söka auktorisation i vår?

Styrelsens vårmöte, där auktorisationsnämnden föredrar inkomna auktorisationsansökningar, är framflyttat till juni i år. Ansökningstiden för auktorisation kan därför förlängas fram till 21 maj. Välkomna med era ansökningar!