Tack alla för en trevlig KFR caféstund i det digitala som handlade om att dela erfarenheter om familjerådgivningens förebyggande arbete. Vi pratade bland annat om förebyggande arbete i samarbete med andra, exempelvis BVC och familjecentraler, om grupper i...

Dags att betala årsavgiften!

Medlemsavgiften betalas in till: Föreningen Sveriges Kommunala Familjerådgivare (KFR) Bankgiro: 350 – 3604. OBS. Viktigt att du uppger namn och kommun. Om någon annan betalar din avgift, chef, ekonomiass, skicka gärna ett mail till kassören:...
Digitalt Café

Digitalt Café

Vi har haft ett andra digitalt café, vi var 18 personer från norr till söder närvarande på caféet. Alla tyckte att det var ett bra sätt att ses på, för att träffa kollegor, få veta hur det ser ut i landet, hur andra gör med och tänker kring olika frågor så som...