kodak business plan describe your favorite singer essay essay first day at secondary school thesis on adventure tourism in nepal
Forum Förebyggande arbete

Forum Förebyggande arbete

Den kommunala familjerådgivningen har ett uttalat förebyggande syfte. Förebyggande arbete ingår i arbetsuppgifterna. Arbetet kan ske och sker i flera olika former. Några exempel är information, utbildning och konsultation. Det kan rikta sig till par, föräldrar eller...