Forum Förebyggande arbete

Forum Förebyggande arbete

Den kommunala familjerådgivningen har ett uttalat förebyggande syfte. Förebyggande arbete ingår i arbetsuppgifterna. Arbetet kan ske och sker i flera olika former. Några exempel är information, utbildning och konsultation. Det kan rikta sig till par, föräldrar eller...