Fråga från medlem

Fråga från medlem

Jonas Farby, familjerådgivare i Kungsbacka, skriver en D-uppsats på Psykoterapeutprogrammet i Göteborg. Jonas har hört av sig och önskar hjälp av sina kollegor ute i landet. Frågorna är följande: a) Finns det några dokumenterade uppgifter, statistik eller uppsatser om...
Rapport från möte om digitalisering

Rapport från möte om digitalisering

2021-01-11   Minnesanteckning från Teamsmöte med medlemmar i KFR angående digitalisering i arbete som familjerådgivare 8 deltagare, med representation från norr till söder. Två deltagare berättar om det nätverk som bildades vid studiedagarna 2016 (Nya...