Återkoppling av enkätresultat

Under hösten har alla medlemmar fått ett mailutskick med en enkät, där styrelsen önskat få ta del av medlemmarnas synpunkter på hur föreningen ska arbeta och utvecklas. De svar som inkommit visar att medlemmarnas uppfattning gällande hemsida, facebook och digital...

MFoF´s kunskapsportal om barnkonventionen

På barnkonventionens dag, den 20 november, publicerar MFoF en kunskapsportal om barnkonventionen med bl a familjerådgivare som målgrupp. “Syftet med materialet är att ge kunskap om barnkonventionen i allmänhet och de fyra grundprinciperna i synnerhet ­– de...

Om bonusfamiljer

Familjerådgivare Charlotta Haglöf Larsson i Västerås har delat med sig av denna text om bonusfamiljer, redigerad för att kunna delas ut till par och bonusfamiljer. Texten bygger på artikeln Clinical Guidelines for Working with Stepfamilies: What Family Couple,...

Heldag om försoning mellan vuxna och deras föräldrar

Lisa Koser, ordförande i Stockholms familjeterapiförening, bjuder in familjerådgivare till en heldag med socionom och leg psykoterapeut Görel Fred – om försoning mellan vuxna och deras föräldrar. Både fysisk och digtal närvaro är möjlig....