Till Dig som söker auktorisation för familjerådgivare:

KFR (dåvarande KLFR) beslutade 1993 att införa auktorisation av familjerådgivare.
Auktorisationskommittén förbereder ansökningarna före beslut i styrelsen för KFR.
Till detta brev bifogas ansökningsblankett och regler för auktorisation.

Din ansökan med bifogade handlingar skickas till:

Annika Grufman Kalén
KFR:s Auktorisationskommitté
c/o RFSU
Box 4331, 102 67 Stockholm

eller

Lena Söderberg KFR:s Auktorisationskommitté Smårisvägen 11 311 69 UGGLARP

Auktorisationskommittén består av:
Annika Grufman Kalén Tel: 072-050 58 84 E-post: annika.kalen@rfsu.se

Lena Söderberg Tel: 035-18 27 26 E-post: Lena.Soderberg@halmstad.se

Elisabeth Staberg Tel: 036-305 485 E-post: elisabeth@relationskonsulterna.se

Kostnad för beviljad ansökan är 1000 kr som Du betalar innan Du får auktorisationsbeviset.
Ansökningshandlingarna återsändes till Dig, genom att Du bifogar frankerat svarskuvert med Ditt namn och adress.


Välkommen med Din ansökan!
Auktorisationskommittén i KFR 2022-03-25