Ordförandens rader

Ordförandens rader september 2020

KFR har haft sitt årsmöte!

Delar av styrelsen samlades den 26/8 i Skövde för att planera och sedan genomföra årsmötet. Vi var 10 personer på plats i lokalen och 12 som var med oss på skärmen med hjälp av Zoom. Åsa Tivemo från Skövde skötte ordförandeskapet med den äran och övrig personal stöttade med att ställa upp som justerare, rösträknare och tekniksupport.

Förutom ett mycket vänligt och uppskattande bemötande hade ni i Skövde också en fantastiskt fin lokal och bra teknik vilket underlättade enormt.

STORT TACK TILL ER ALLA I SKÖVDE, utan er hade det varit svårt att genomföra detta.

Det gjordes en hel del nyval på årsmötet.

Till styrelsen välkomnade vi tre nya ledamöter:

Helena Modig från Östersund, Susanne Lundqvist från Falkenberg och Ulrika Petrovic från Lund.  Annika Grufman Kalén, Birgitta Manne och Lena Söderberg lämnade styrelsen men Annika och Lena går vidare till nya uppdrag i auktorisationskommittén eftersom Sverker Mörlin och Jan Ohm har avgått.

Avgått har även vår revisor Anders Bergström gjort och efterträds nu av Pia Fogelberg-Skoglösa.

Valberedningen blir också helt ny. Karin Wulff, Lisa Wall och Gunilla Backlund efterträds av Johan Sjöstrand, Pia Ringbom och Annika Lindén.

Stort TACK till er alla som lämnar och till er som träder in!

Styrelsearbetet fortsatte på torsdagen och då med vår nya styrelse.

Sara Fredriksson är nu vår nya medlemssekreterare och Ulrika Petrovic är ny vice ordförande.

Vi arbetade oss igenom sedvanliga ärenden som ni kan läsa mer om i protokoll som kommer.

Vi mötte också via Zoom, Markus Andreasson från Biancafilm, som inspirerade oss i tankar om att göra en film om familjerådgivning. Vi arbetar vidare med frågan men det är ett stort projekt i så fall.

En fråga som vi ägnade en hel del tid åt är hur vi använder oss av digitala hjälpmedel, särskilt nu i Corona tider. Vi har ju lagt ut en del på hemsidan om detta och vi tror att det här arbetssättet kan hjälpa och underlätta för familjerådgivningar men också att det krävs en hel del ställningstaganden vad gäller säkerhet, sekretess och kvalitet för att komma fram till bra lösningar.

Vi skulle verkligen uppskatta om ni medlemmar skriver till Helena Bucht, som sköter vår hemsida, och delar med er av alla tips, idéer, frågor och erfarenheter ni har i denna fråga så vi kan få en levande diskussion i kåren. Hemsidan är också en fråga som vi lägger tid på -hur ska vi kunna göra den ännu mera levande och användbar för er medlemmar? Vi kommer helt säkert att återkomma i frågan!

Till sist men inte minst- STUDIEDAGAR NÄSTA ÅR BLIR I ÖSTERSUND! HURRA!

Boka in 26-28/5 2021.

Många hälsningar till er alla från Elisabeth Staberg, ordförande

Ordförandens rader januari 2020

Kära familjerådgivare!

Nu har vi gått in i ett nytt spännande år. Härligt roligt!

Senaste mötet för styrelsen 14-15/11 2019 var förlagd till RFSU på Medborgarplatsen där vår medlemssekreterare Annika nu arbetar. Vi tackar så mycket för förmånen att vi fick låna lokal hos er!

Vi hade besök från MFoF, Ulrik Stenberg och Margareta Bolmberg. Vi kommer att samarbeta med dem angående den omtalade enkäten som tyvärr blivit så försenad. Den skall ju belysa familjerådgivningen i landet i syfte att skapa en bild av hur skillnaderna ser ut och hur det fungerar. De vill också ha samarbete kring förändringar av den nationella statistiken samt veta hur vi tänker kring familjerådgivningens roll i det stora nationella uppdraget kring föräldrastöd. Så det blir en hel del mail och en del besök framåt med dem och vi förväntar  oss inte att sakna arbetsuppgifter.

Auktorisationskommittén var på besök med en hög med ansökningar, 8 stycken, vilket är mycket glädjande.

Apropå förväntan- vi har stor förväntan på nästa års studiedagar som hålls i Stockholm 14-15/5. Och styrelsen arrangerar! Hur ska detta gå? Utmärkt, tror och hoppas vi eftersom det är ett spännande och viktigt innehåll i ”The things we do for love” som dagarnas titel är.

Men det blir inga bra dagar om inte Du kommer- så anmäl dig!

Övrig tid ägnades åt att lägga sista handen vid revideringen av Policydokumentet som nu är klart och kan hämtas i ny fräsch version på hemsidan.

Mer förväntan? Jo nästa styrelsemöte 4-5/2 2020 hålls i Norrköping hos ledamot Ann-Helen Karhatsu. Spännande och roligt att besöka familjerådgivningar ute i landet.

Och hur ska det gå på middagen på studiedagarna i Stockholm när vinnaren av att anordna studiedagar 2021 ska koras? Flera har anmält sitt intresse så vi följer detta med stor förväntan!

Hoppas ni får en fin början på det glada 20-talet!

Många hälsningar

Elisabeth Staberg

Ordförande

Ordförandens rader, september 2019
Så har vi startat styrelsearbetet igen efter sommarens uppehåll. Härligt roligt och inspirerande med en ny styrelse med tre nya medlemmar som kommer in med entusiasm och nya tankar! Fantastiskt med en styrelse som kommer från hela landet , Helena från Luleå och Marie från Malmö, och så vi andra från lite i mitten.
Vi ägnade mötet i Malmö åt sedvanliga frågor för ett höstmöte, som att fördela arbetsuppgifter inom styrelsen, gå igenom rutiner och fördela regionombudsansvar.

Vi ägnade också tid åt att ta igenom de sista detaljerna för att revidera vårt policydokument så att det blir up to date med de förändringar som gjorts i bestämmelser och stadgar mm och att språkbruket är normkritiskt korrekt.
Ett spännande arbete. I november ska det vara helt färdigt att användas.

Studiedagar 2020 .. ingen har anmält intresse att arrangera just detta år- så vi slog våra kloka huvuden ihop och bestämde att styrelsen får den stora glädjen att arrangera nästa års dagar. Det blir i Stockholm 14-15 maj och det kommer att bli mycket spännande och bra innehåll- det kan vi lova!
Mer information kommer i november.

Som vi berättade om på årsmötet har vi kontakt med MFoF och försöker utöka samarbetet . De är ju på gång med en enkät till landets alla kommuner om hur familjerådgivningen fungerar .Den skulle kommit ut innan sommaren men blev fördröjd. Vi hoppas den kommer snart.

Vårt nästa möte blir 14-15 november i Stockholm och då har vi ju också sedvanligt besök av Auktorisationskommittén för att besluta om auktorisation för medlemmar.
I februari möts vi i Norrköping och i april åter i Stockholm.

Hör gärna av er med synpunkter och frågor till oss i styrelsen- det uppskattas mycket!

Elisabeth Staberg ,ordförande

Ordförandens rader juni 2019

Våren har i vanlig ordning sprungit förbi i rasande fart och nu står sommaren för dörren med välkommen och välbehövlig vila för alla familjerådgivare!

I KFR styrelsens lilla värld har det hänt en del – vi har haft ett par styrelsemöten sen jag skrev sist, ett i april och ett i maj.

I april välkomnade vi nya medlemmar, godkände några auktorisationer och gjorde studiebesök i Riksdagen hos vår förre kassör Mats Wiking för att nämna några saker. Vi arbetade vidare med att revidera våra policydokument för att få dem korrekta och insåg då att vi behöver arbeta med språket och begreppen vi använder i ett normkritiskt perspektiv. Vi har tagit hjälp av Annikas nya kollegor på RFSU familjerådgivning med att se kritiskt på hur vi uttrycker oss i dokumentet. Detta arbete kommer vi att slutföra i höst. Spännande och nyttigt!

Vi arbetar vidare med kontakterna med MFoF, vår kunskapsmyndighet, och 21/5 träffade Torsten, Annika och jag dem i ett givande möte.

De har ju flyttat sin verksamhet till Skellefteå och därmed fått göra nyrekrytering av nästan all personal och fått flera stora uppdrag att utföra så vår verksamhet har nog inte varit så prioriterad.

Den omtalade enkäten till alla kommuner ska vara nästan klar att skickas ut och det ser vi fram emot.

Det ska bli mycket spännande att få se hur vår verksamhet fungerar runt om i landet.

Vi kommer att samarbeta med dem kring resultaten och i framtiden kanske även med att utveckla statistiken.

Vi fick frågor kring hur vi kan medverka i kommunernas arbete för stärkt föräldraskapstöd som det finns en nationell strategi kring (finns att läsa på myndighetens hemsida). Vi svarade att vi på ett plan redan arbetar med detta i familjerådgivningen men att vi sällan räknas med eller efterfrågas för denna typ av mer förebyggande arbete i kommunerna. Vi är en mycket kompetent och erfaren yrkeskår som ofta gärna skulle vilja arbeta mer förebyggande men då tiden är knapp och efterfrågan hög så måste samtal prioriteras.

Vi fick också en fråga om hur vi kan påvisa att familjerådgivningen ger god effekt? Hur mäter vi?

Svårt att mäta terapeutiskt arbete men många mottagningar använder sig idag av Feedback Informerad Behandling i dataprogram som ger statistik på effekt av arbetet, och det kanske skulle kunna bli något att använda när man talar om effekten av familjerådgivningen?

Sist, men inte minst, fick vi uppleva fantastiska studiedagar i Tällberg med ett rikt och spännande program och där vi också fick tre nya medlemmar till vår styrelse! Helena Bucht från Luleå, Sara Fredriksson från Skövde och Ann Helen Karhatsu från Norrköping. Välkomna!

Vi fick också avtacka webbredaktören Torsten Hemlin som gjort ett strålande arbete med vår hemsida. Helen kommer att läras upp av Torsten under hösten för att så småningom ta över helt.

Nästa gång styrelsen ses är i september och då möts vi i Malmö. Då måste vi besluta hur vi gör med nästa års studiedagar. I dagsläget har ingen anmält sig som arrangör! Ska vi verkligen vara utan denna mötesplats nästa år!??? Visst finns det väl någon grupp som skulle vilja ordna? Hör av er till någon i styrelsen. Vi utlovar gott stöd och support och att ni kommer att ha väldigt roligt under tiden!

Finns det andra saker ni vill att vi ska ta upp hör av er!

Med önskan om en fin sommar!

Elisabeth Staberg


Ordförandens rader Mars 2019

Kära kollegor!

Våren är på gång och det är härligt ! För mig är våren förknippad med kreativitet, livslust och energi och jag är förväntansfull inför vad den här våren ska bjuda på.

En sak vet jag säkert, och det är att vi den 4-5/4 träffas i vår styrelse igen för att bland annat förbereda årsmötet, välkomna nya medlemmar och bevilja auktorisation till några medlemmar. Vi arbetar också med att gå igenom policydokument och rutiner så att de blir tydligare och aktuella för er medlemmar.

Vår styrelse det här året har för övrigt präglats lite av förändringar, fyra i styrelsen har bytt anställning ! För några innebär det tyvärr att styrelsearbetet upphör medan andra kan vara kvar med nya erfarenheter att tillföra till styrelsen.

Vi hade även hoppats på att få möta vår myndighet MFoF i samband med vårt möte men det var tyvärr inte möjligt men vi har ett preliminärt datum i maj för detta sammanträde.

Varför vill ni träffa dem? , kanske någon undrar.

Sedan november finns ingen ansvarig för familjerådgivningsfrågorna på myndigheten vilket inte är en bra situation. Vi hade många idéer om samarbete med de tidigare anställda och vi vill driva på att det samarbetet kommer igång.

Enligt uppgift skall den omtalade enkäten till alla landets kommuner vara klar för utskick under våren . Den skall ge ett underlag för hur stora olikheter det finns i landet vad gäller kötider, avgifter, kvalitet, belastning och uppgifter. Så detta ser vi verkligen fram emot.

Fråga gärna efter den i er organisation så ni kan få vara med och svara. Inte säkert att cheferna alltid vet hur läget är!

Jag är så glad att få åka på studiedagarna i Tällberg i maj. Det kommer säkert att bli fantastiska dagar med mycket bra innehåll så missa inte chansen att åka! Ett unikt tillfälle att träffa kollegor och utbyta erfarenheter och lära sig nytt till familjerådgivarens verktygslåda.

Till sist – tveka aldrig att höra av dig till någon av oss i styrelsen med frågor, idéer eller synpunkter! Finns inget vi uppskattar mera!

Många hälsningar

Elisabeth Staberg


Här finns tidigare inlägg under denna rubrik:

Ordförandes rader, dec 2018

GOTT NYTT ÅR KÄRA FAMILJERÅDGIVARE!

Hoppas att ni alla har haft en skön och välförtjänt julledighet och att ni nu ser fram emot det nya året med tillförsikt.

Ingen av oss vet exakt vad det nya året kommer att innebära för oss men vi vet att vi kommer att kunna ses på fantastiska studiedagar i Tällberg i maj och det gläder oss ofantligt mycket! Missa inte tillfället att lära nytt, träffa kollegor, utbyta erfarenheter och få gå på en trevlig fest dessutom.

Något som vi också vet är att enligt den senaste statistiken från MFoF så är vi en fortsatt mycket efterfrågad och använd resurs för människor. Och att vår verksamhet har betydelse för barnen, 39 429 barn blev berörda av vårt arbete under 2017!

Så vi kan fortsatt vara stolta över vårt arbete och fortsätta kämpa för att våra politiker ska förstå vikten av detta .

Tyvärr hör vi oroande nyheter från medlemmar som talar om neddragningar och prioriteringar i verksamheten som om de genomförs kan få allvarliga konsekvenser verksamheten på olika sätt.

Vår kunskapsmyndighet, MFoF, ska ju skicka en enkät till samtliga kommuner för att få en samlad bild av familjerådgivningen i landet, och vi hoppas  verkligen att den ska komma ut så snart som möjligt.

Våra kontaktpersoner på myndigheten har ju tyvärr slutat p g a flytten till Skellefteå, men vi hoppas att vi i styrelsen snart får en ny kontaktperson att samarbeta med.

För övrigt jobbar vi i styrelsen vidare med vår verksamhetsplan och vårt nästa styrelsemöte hålls i Malmö i början av februari.

Har du frågor eller synpunkter eller information till oss så bli vi jätteglada! Du kan höra av dig till mig eller någon annan i styrelsen.

God fortsättning!

Elisabeth Staberg

ordförande

Ordförandens Rader, september 2018

Ett nytt verksamhetsår har startat på allvar med ny styrelse och ny ordförande.

Det känns mycket spännande, hedrande, utmanande och roligt att få leda styrelsearbetet i denna härliga förening! Jag hoppas att vi i styrelsen kan föra arbetet vidare en liten bit med att synliggöra och verka för ännu bättre villkor för familjerådgivningen.

På vårt första styrelsemöte utvärderade vi med glädje de härliga Studiedagarna i Sunne. Ett stort tack för gediget och väl planerat och genomfört program! Arrangörerna hade också lyckats fantastiskt väl med att få sponsorer vilket gjorde att ekonomin fungerade mycket väl vilket alltid är glädjande.

I vår verksamhetsplan som fastslogs på årsmötet står att vi ska ha en sammanhållande funktion för föreningen och genom regionombud och hemsidan stå i kontakt med medlemmarna. Vi arbetar sedan några år ganska mycket med att utveckla hemsidan så att den blir ännu mer tillgänglig och användbar och detta arbete fortsätter under Torsten Hemlins trygga hand! Där finns mycket användbar information och tips på litteratur, kurser och lediga tjänster. Man kan också ställa frågor till oss på hemsidan.

Regionombud finns till för personliga kontakter. Vi ägnade en del av vårt första styrelsemöte till att revidera områdena och fördela områdena på oss i styrelsen. Information om vem som är ditt regionombud finns här på hemsidan.

För övrigt kommer vi att arbeta vidare med kontakterna med MFoF vad gäller enkät om familjerådgivningen och så småningom även kring den nationella statistiken.

En sista notering som är fantastiskt rolig att berätta även på detta forum är att det blir Studiedagar även 2019! Denna gång i Dalarna! Det har nästan blivit tradition att detta blir klart och kungörs på festmiddagen och så blev det även denna gång.

Härligt att få komma till er i Dalarna i maj och att veta att arbetet med detta redan är i gång.

Tack för denna gång och på återhörande!

Elisabeth Staberg, Familjerådgivare i Jönköpings län


Annika Lindén, Ordförande    Annika Lindén har ordet:

Tack Värmland för härliga studiedagar! Det var en härlig mix av intryck från både föreläsningar och underhållning. Jag kommer att i lugn och ro ta mig tid att reflektera över innehållet så småningom. Dessa studiedagar var också lite speciella för mig eftersom det var sista gången som ordförande i föreningen. Mina sex år i styrelsen har varit väldigt innehållsrika med jobb tillsammans med härliga styrelsekollegor. Min drivkraft har varit att försöka värna en verksamhet i Sverige som jag tror på och brinner för, Familjerådgivningen. Jag vet att vi inte längre kan lita på att traditionen är garant för kvalitet så vi har arbetat för att kvalitet och utvecklingsfrågor ska garanteras av strukturer, bl.a genom att vår kunskapsmyndighet MFoF tar sitt ansvar. Som ni säkert har sett har vi gjort en hel del de senaste åren t.ex ökat flödet av kunskapsförmedling på vår hemsida till nu senast, förtydligat, fördjupat men också underlättat i reglerna kring auktorisation.

Jag kommer att fortsätta att arbeta som Familjerådgivare och vet att det finns andra personer som tar vid och fortsätter arbetet i föreningen och styrelsen. Så tack för att jag har haft ert förtroende att vara föreningens ordförande under dessa år och därmed fått vara med och påverka villkoren för Familjerådgivningen!

Annika Lindén


Just idag råkar det vara ”alla hjärtans dag”! Men vi familjerådgivare vet att det är alla hjärtans dag alla dagar, innehållande både lycka och en hel del smärta. Det är många hjärtan som behöver omvårdnad och läkning. Vi är inte arbetslösa!

Styrelsen träffades förra veckan och vi träffade en representant för valberedningen. De flesta kommer att vara kvar i styrelsen men det finns utrymme för några nya krafter. Så vänta inte på att bli tillfrågad, hör av dig om du är nyfiken!

Under våra dagar arbetade vi en del med frågor från verksamhetsplanen. Vi talade om familjerådgivarnas anmälningsplikt när det gäller barn som bevittnat våld eftersom det kan inrymmas under begreppet psykisk barnmisshandel i lagstiftningen. Här finns det mycket att arbeta med och förtydliga. MFoF är medvetna om att de kommer att behöva hjälpa till i frågan.

Vi talade också om olika typer av förebyggande arbete, både med grupper som kommer till våra lokaler och när vi går ut i olika sammanhang och informerar och föreläser. Det kommer att gå ut förfrågningar om vad ni gör för olika typer av arbete där ute på mottagningarna.

Till sist talade vi också om att det på olika mottagningar har börjat göras ett arbete med att våra besökare i olika grad kan ha kontakter med Familjerådgivningen via nätet. Det kan t.ex. handla om att göra sin ansökan på nätet utan att det är via mail, att boka och avboka tid. Är du medlem i föreningen har du precis fått en förfrågan om hur det ser ut på din mottagning. Skulle du inte vara medlem är du välkommen att höra av dig ändå med hur det fungerar hos er.

2018-02-14

Annika Lindén


Jag är nu tillbaka i min vanliga Familjerådgivarvardag efter några intensiva dagar med styrelsen i Stockholm. Vi hade flera besök, först ut var besök av representanter från MFoF vilket jag kommer skriva lite särskilt om här på hemsidan. Andra dagen kom representanter för studiedagsarrangörerna i Värmland. Det verkar bli ett spännande program till ett ändå överkomligt pris. Möjlighet att anmäla sig finns redan nu och snart kommer programmet. Väl mött i Sunne! Sist men inte minst så kom auktorisationskommittén. Förutom många ansökningar pratade vi också om hur introduktionshandledningen skulle kunna öppnas för lite nya former utan att tulla på kvalitén. Eventuellt kommer ett förslag på förändring att vara klart till årsmötet.

I styrelsen kan vi glädjas åt att det förekommer mycket intressant arbete ute i de olika nätverken. Om du inte är delaktig i något kan jag verkligen rekommendera dig att engagera dig. Träffarna sker på olika platser och det är möjligt att åka över dagen, åtminstone om man bor i södra eller mellersta Sverige. Håll ögonen öppna för när det är dags för träff nästa gång!

Annika Lindén

Ordförande i KFR


Nu är hösten verkligen här, även i södra delar av landet! Familjerådgivningarna är i full gång och det är också styrelsens arbete. Vår kunskapsmyndighet MFoF flyttas till Skellefteå under 2018 ifall någon skulle ha missat den nyheten. I styrelsen tycker vi att det är djupt olyckligt att det sker nu när denna lilla myndighet precis har kommit igång med sina nya ansvarsområden. Det kommer med största sannolikhet att innebära ett stort kontinuitetsbrott då det inte är så troligt att de flesta i personalen flyttar med! Glädjande är, att det samarbete som var planerat att starta i höst kring vilka uppgifter som bör ingå i den nationella statistiken, ändå kommer att starta senare i höst. Vi återkommer med mer information.

I styrelsen har vi fördelat ansvar för att förbereda de olika arbetsområden som är beskrivna i verksamhetsplanen. Det innebär att du kanske får en uppmaning under året att dela med dig av kunskap och erfarenheter. Jag har fått förfrågningar från medlemmar om när det blir en ny sexologiutbildning. Malmö högskola har ännu inte svar på det så jag återkommer med mer information men ställ in dig på att det blir en kurs till våren 2018.

Om några veckor ska jag åka på studiedagar hos våra kollegor i KYFA (Kyrkans familjerådgivare). Jag kommer att förmedla innehållet från dagarna i Västerås sett genom mina glasögon!
Med önskan om en kall, torr och klar höst!

Annika Lindén

Ordförande i KFR


Tack Uddevalla för fina studiedagar. Utvärderingarna från studiedagarna visar att de var mycket uppskattade och det verkar som om konceptet med två dagar var en vinnare. Jag ser redan nu fram emot nästa studiedagar som Värmland till allas glädje tog på sig att anordna. Studiedagarna innehåller också årsmöte och att en ny styrelse ska konstituera sig. Det var “på håret” att vi, i alla fall tills vidare, lyckades lösa kassörsfrågan. Det manar till eftertanke om att vår förenings fortlevnad är helt beroende av att vi som medlemmar turas om att ta på oss uppdrag i föreningen. Jag ber er redan nu tänka på detta inför nästa årsmöte, både för egen del och genom att lyfta frågan på era mottagningar (om ni är mer än en). Själv tackar jag för förtroendet att få vara föreningens ordförande i ytterligare ett år.

Under det kommande året ska vi tillsätta en arbetsgrupp som arbetar med innehållet i statistiken. Det kommer vi att göra tillsammans med MFoF (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) som från kommande årsskifte tar över ansvaret för statistiken från Socialstyrelsen.

Vi kommer också att gå igenom reglerna för auktorisation och introduktionshandledning så att det som gäller med eventuella justeringar kan få ett årsmötesbeslut. Fortsatt utvecklingsarbete med “Familjerådgivningsportal” kommer att drivas med nätverket Ny teknik så att familjerådgivarnas kompetenta röst tar plats i det utbud av information som finns som inte alltid vilar på kvalitativ grund. Ambitionen är att vi också ska börja lyfta frågan om vad de tolkningar som finns idag om “barn som bevittnar våld” innebär för oss familjerådgivare.

Nu går vi snart mot en sommar även om inte temperaturen alltid indikerar det. Jag önskar oss alla välförtjänt ledighet med tid för återhämtning och tid och ork för våra relationer till familj och vänner som kanske många med mig känner att det inte alltid finns tillräckligt med ork till i vanliga fall.

Annika Lindén

Ordförande i KFR


Ni glömmer väl inte att anmäla er till årets studiedagar i Uddevalla och ni har väl uppmärksammat den stora medlemsrabatten. Det är ett sätt att låta föreningens medel gå tillbaka till medlemmarna. I år är studiedagarna komprimerade till två dagar men vi bor och konfererar på samma ställe så det kommer att bli många tillfällen till möten.

Antalet besök på hemsidan har mer än dubblerats. Vi tror att en anledning till det är möjligheten till att få mail om att något nytt är inlagt. Det är mycket som kräver vår uppmärksamhet i det dagliga arbetet så en sådan påminnelse till att gå in på hemsidan är till hjälp också för mig.

Föreningen har många utvecklingstrådar igång samtidigt. Ni kommer snart att få ta del av sammanställning från den löneenkät som gick ut till medlemmarna för ett tag sen. Jag kan väl redan nu kommentera att det inte är någon fantastisk löneutveckling för vår yrkeskår som står till buds. Antalet arbetade år verkar inte göra någon skillnad. Ta del av materialet och fundera över vad vi var och en kan göra!

En annan tråd är arbetet kring att ”bevara och förnya”. Vi har glädjande nog fått in en del synpunkter på det temat. På temat bevara försöker vi bl.a. få hjälp av vår kunskapsmyndighet MFoF (myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd) till att sprida kunskap om vad som krävs för att driva Familjerådgivning med kvalitet. I styrelsen funderar vi över hur vi ska kunna uppmuntra forskning om Familjerådgivningens effekter. Det är nu ett tag sedan Ann-Marie Lundblads avhandling kom och det skulle behövas uppdaterad kunskap. Är det någon som känner sig manad! När det gäller förnya har vi fått in en del tankar om introduktionshandledningen som vi arbetar vidare med. Jag vill också uppmärksamma er på det relativt nybildade nätverket ”Ny teknik” som har idéer inte minst när det gäller att nå ut förebyggande.

Med förhoppning om att vi möts i Uddevalla!

Annika Lindén

Ordförande


Styrelsen har nu åter träffats för två intensiva arbetsdagar i Stockholm. Vi passar på att tacka Stockholm stads familjerådgivning för att ni upplåter era lokaler till oss så generöst. Denna gång var vi två som tjuvstartade en dag i förväg i källarvalven och närmare bestämt i KFR:s arkiv. Det var dags för rensning. Oj, vad dammet rök! Vi har behållit föreningens egenproducerade material som utöver att det är intressant för föreningen också kan vara relevant för forskning. Vi sparade också en del tidningsklipp.

Ett stort tack till Uddevalla som förutom att de nu bidrar i styrelsen också tar på sig att ordna studiedagar 2017! Det hade varit väldigt tråkigt om vi missat möjligheten att lyssna på intressanta föreläsningar men kanske framför allt få möjligheten att träffa kollegor i landet.

Det har kommit frågor och utryck för missnöje med familjerådgivarnas löner från olika håll. Vi håller därför på att sätta ihop en liten löneenkät som kommer att gå ut till alla medlemmar. Vi kommer också att ta kontakt med SSR som många är anslutna till för att föra en dialog med dem.

Till sist vill jag slå ett slag för att prenumerera på att via mail få signal om nyheter på hemsidan om du inte redan har gjort det! Det gör att du inte missar något intressant.

Tänd ljus och skingra mörkret, både bokstavligt och symboliskt!

Annika Lindén

Ordförande i KFR


Nu har nya styrelsen träffats och genomfört det första av fyra tvådagarspass för verksamhetsåret. Det var kreativa (och varma) dagar med mycket men lustfyllt arbete. Vi har lagt upp en plan för hur vi ska hinna med att arbeta med de olika områden som är upptagna i verksamhetsplanen. (Som medlem hittar du den i årsmöteshandlingarna från Gävle 2016.) I november tar vi upp frågan om passivt medlemskap och hur vi uppmuntrar till att dela med oss av kunskap på hemsidan och på annat sätt. Om du vill ha kontakt med någon av oss så hittar du namn och kontaktuppgifter på styrelsens medlemmar under fliken “föreningen KFR”. Välkommen att höra av dig med synpunkter!

Nytt för i år är ett samarbete med KYFA (Kyrkans familjerådgivare) där vi får skicka en representant från föreningen till studiedagarna utan att betala konferensavgift. Detsamma gäller tvärtom. I år skickar vi Lena Söderberg, ledamot i styrelsen från Falkenberg. Hon kommer att skriva referat från dagarna som publiceras på hemsidan.

Fram till i sommar hade inte någon Familjerådgivning anmält intresse av att arrangera studiedagar 2017. Vi arbetar nu för att vi inte ska bli helt utan studiedagar nästa år. Det blir troligen en kortare variant med en övernattning, vi tror att det kan bli riktigt bra. Mer information kommer så småningom!

Ta vara på och njut av ljuset som fortfarande finns åtminstone i södra delarna av landet och samla kraft för den mörka tiden som kommer!

Annika Lindén

Ordförande i KFR


Jag hoppas att alla har uppmärksammat att föreningen fyller 50 år i år. Detta kommer att uppmärksammas på studiedagarna i Gävle 25-27 maj. Jag tycker att det är en ganska pigg 50-åring som vi ska fira. Vi får som andra femtioåringar hänga med i förändrad kontext med olika sätt att organisera kommunal familjerådgivning. Vi försöker också ha en öppen dialog om hur vi kan ha en balans mellan att bevara det som familjerådgivning har stått för och som fungerar och förnya och föra till metod och teknik för att möta de behov som finns i olika familjekonstellationer idag. Så vi kan se fram emot att gemensamt fortsätta att utveckla vår förening. Grattis 50-åringen!

I planen för kommande verksamhetsår vill vi slå ett slag för hur vi alla kan bli bättre på att dela med oss av våra erfarenheter till andra kollegor, dels här på hemsidan men också genom att publicera oss i olika sammanhang. Familjerådgivarkåren har en enorm erfarenhet som vi ser alldeles för lite av utanför våra behandlingsrum. Du behöver inte ha uppfunnit hjulet för att visa upp det du gör och kan!

Om du tittar under fliken auktorisation så hittar du de nya formuleringarna om vad introduktionshandledning går ut på och en liten checklista på vad den bör innehålla. Den kan förhoppningsvis fungera som hjälp för nya familjerådgivare att motivera varför man ska ha introduktionshandledning samt som hjälp till handledaren att få med de olika momenten som kan behöva finnas med.

Till sist önskar jag er alla en skön vår och hoppas att vi ses i Gävle!

April 2016

Annika Lindén

Ordförande i KFR

_________________________________________________________________________________

Den flitige läsaren av hemsidan har kanske uppmärksammat att det nu står att vi är en yrkesförening längst upp på sidan, helt förenligt med beslut som vi fattade på årsmötet senast. Begreppet yrkesförning beskriver bättre än intresseförening det arbete vi gör för att garantera kvalitet på kommunal familjerådgivning och att sprida kunskap om densamma.

Senast jag skrev dessa rader, verkade det inte som om det skulle bli ny sexologiutbildning förrän till hösten men nu finns det tillräckligt många för att den ska starta i mars. Det kommer att bli fler möjligheter senare för er som missat denna. I nuläget verkar det lagom att den går vartannat år.

Har du inte anmält dig till studiedagarna så är det dags att göra det! Utöver allt det spännande som finns i programmet så är det också glädjande att vår nya kunskapsmyndighet MFoF kommer att vara med under dagarna med tre representanter. De vill få tillfälle att prata med så många familjerådgivare som möjligt och ta del av er verklighet och era tankar om vad som behövs. En av dem som kommer är generaldirektören Kristina Svartz som också skall göra en kort presentation av myndighetens uppdrag.

Jag vill slutligen uppmuntra er alla att hjälpa till i analysen av enkätundersökningen som gjordes av föreningen förra året som bl.a. handlar om antal familjerådgivare/invånare, köer och besöksavgifter. Förra våren gick Socialstyrelsen ut med pressrelease med uppgifter från den nationella statistiken som visade på stora skillnader mellan länen i hur många invånare som besöker Familjerådgivning. Vi ser att det finns en koppling till uppgifterna i vår enkät, t.ex. få besökare – lång kö och många besökare – kortare kö.

Slutligen vill jag skicka med en ”efterlysning”. Finns det någon mottagning som har tankar om hur Familjerådgivningen kan bistå i det omfattande arbete som behövs för att möta tillströmningen av nya samhällsmedborgare som kommit till vårt land? Skriv gärna och dela med er av era funderingar! 

Februari 2016
Annika Lindén
Ordförande i KFR


Nu går vi in på ett nytt år, 2016! Allt blir inte annorlunda för att almanackan är ny och fortfarande relativt luftig men visst kan det kännas lite som att ett nytt år medför nya möjligheter. En sak som är ny är att vår nya kunskapsmyndighet (sen Socialstyrelsen lämnade över oss i somras), MIA myndigheten för internationella adoptioner har bytt namn till MFoF myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd. Vi är en alltför liten verksamhet för att synas i namnet men jag har förhoppningar om att vi inte ska bli helt borttappade.

Är ni intresserade av 7,5 p sexologiutbildningen som ges på distans av Malmö högskola så rekommenderar jag att ni gör en intresseanmälan till den redan nu. De kör igång i höst om det blir tillräckligt många intresserade. Det kommer att krävas sexologiutbildning för att bli auktoriserad familjerådgivare från och med 2018.

Till slut vill jag uppmuntra alla att ta del av programmet för studiedagarna i Gävle 2016. ”Kärlekskamp och mänsklig existens” låter väldigt lockande tycker jag. Jag ser fram emot att få ta del av de bokade föreläsarna, både de jag känner till sedan tidigare (Bengt Kristensson Ugglas och mina vägar korsades för mer än 35 år sedan) och de som är nya för mig.

Så trots att 2016 är ett år med ovanligt få ”röda dagar” under arbetsveckan önskar jag er alla ett gott arbetsår!

Annika Lindén
Ordförande i KFR

                                ——————————————————————-

Nu är det höst även här lite längre söder ut i landet (Halland). Den nya styrelsen har startat upp arbetsåret och alla från förra året är med i år. Vi har dessutom fått två nya personer i styrelsen eftersom vi var två man kort. Det är Lena Söderberg från Falkenberg och Torsten Hemlin från Västerås. I övrigt hittar ni oss under ”styrelsefliken” här på hemsidan.

Vi har svarat på remiss om juridiskt kön och medicinsk könskorrigering. Även det hittar ni här på hemsidan. Det är en komplex fråga men vi är glada för att vi får vara en av de instanser som har möjlighet att lämna synpunkter.

Höstens stora nyhet för oss är kanske Familjerådgivningens övergång från Socialstyrelsen till Myndigheten för internationella adoptioner (MIA). Det är vi, familjerätten och föräldraskapsstöd som flyttades dit 1 september. Några representanter från varje del var inbjudna dit på en uppstartsdag i slutet av september. Från KFR fick vi möjligheten att presentera vad som styr Familjerådgivning och vad som krävs för god kvalitet. Vi presenterade också de skillnader som finns i landet som vår enkätundersökning visade i våras och de särskilda villkor som blir följden vid upphandling och användandet av LOV. Slutligen förmedlade vi de förväntningar som KFR har på den nya myndigheten. Jag har förhoppningar om att det ska bli lättare att samarbeta med en myndighet som är lite mindre och vi kommer förstås att följa upp hur det går med våra frågor.

Ta hand om er för vi har ett intressant men krävande arbete!

Annika Lindén
Ordförande i KFR

Jag är nu tillbaka från studiedagarna i Luleå trots flygkrångel som drabbade många av oss. Ett stort tack till arbetsgruppen som anordnat det hela, det är mycket arbete som ligger bakom. Ett särskilt tack för att ni ordnade tid att mötas båda kvällarna. Det är särskilt viktigt för dem som kommer ensamma från sin mottagning.

Vi ska väl alla snart gå på lite välförtjänt ledighet. Det ska bli skönt men jag är också inspirerad för det arbete som väntar i augusti i föreningen. Det kommer att vara kvalitetsarbete, statistikfrågor, träff med vår nya myndighet MIA (myndigheten för internationella adoptioner) som tar över ansvaret för oss från Socialstyrelsen, remissyttranden och mycket annat. Redan i sommar kommer jag att förbereda remissyttrande tillsammans med Martin Wiklander i Norrköping angående ”Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering”.

Så ha nu en härlig sommar, både på semestern och i arbetet med alla de människor som behöver vår hjälp. Hör gärna av dig till mig eller någon annan i styrelsen med frågor och synpunkter kring föreningens arbete.

Annika Lindén

Ordförande i KFR

Hej
Jag skulle vilja uppmuntra alla medlemmar att skicka in bidrag till hemsidan! Vi vill ju att det ska vara en levande mötesplats för kommunal familjerådgivning. Det behöver inte vara någon alldeles ny tanke som ingen annan tänkt förut. Det går bra med både små och stora bidrag. Det kan vara tips om litteratur, en administrativ rutin på mottagningen som ni är nöjda med eller en metod som ni prövar. Välkomna med bidrag!

Det har kommit en remiss från Socialstyrelsen som föreslår att den officiella statistiken rörande familjerådgivning läggs ned. Det är oroande att inte Socialstyrelsen förstår betydelsen av att en verksamhet som är lagstadgad kan följas med jämförbar statistik. Nu blir vår envisa kamp för att få till stånd en nationell genomlysning av Sveriges kommunala familjerådgivning ännu viktigare. Vi kommer naturligtvis att svara på remissen och ni är välkomna att höra av er till mig med synpunkter.

Till det roligare hör att vi nu kan se fram emot härliga studiedagar i Luleå (där har jag aldrig varit). Det är också glädjande att Gävle tackat ja till att anordna studiedagana 25-27/5 2016. Studiedagarna är en viktig del i föreningens verksamhet. Så när vi ser att studiedagarna är tryggade blir det ännu roligare att arbeta i styrelsen för föreningens framtid.

Halmstad 2015-02-19

Annika Lindén

 

Hej alla!
Jag är nyligen hemkommen från två intensiva styrelsearbetesdagar i Södertälje. Vi försöker nu hålla till på lite olika platser vid de fyra tillfällen vi träffas om året.

Den här tiden som jag har varit ordförande kan jag konstatera att det finns ett intresse från media angående kommunal familjerådgivning och att vår hemsida är ingången till kontakt. Det tycker jag är väldigt roligt. Ni hittar några artiklar under den nya fliken ”pressarkiv”.  Så ta också chansen att förmedla tidningsartiklar ute från era mottagningar så sprider vi information om oss.

Jag vill uppmuntra medlemmar till att ta kontakt med det regionombud som företräder din ort för att lyfta fram både små och stora synpunkter och idéer om föreningens arbete. Tanken med regionombud är ju att minska avståndet mellan styrelsen och medlemmarna. Sen skulle vi önska att vi hade mer tid till att ta kontakt med er men vi gör så gott vi kan. Så det är bara bra om det kommer initiativ!

Jag vill också uppmana alla medlemmar att kontrollera att föreningen har rätt mailadress. Irene säger att hon får många ”studsar” när hon gör utskick så se till att din adress är korrekt och uppmuntra att kollegorna gör detsamma!

På styrelsemötena brukar vi hinna arbeta med en fråga lite mer och denna gång jobbade vi lite med introduktionshandledningen. Vi kunde också börja utbyta lite tankar med auktorisationskommittéen. Så här långt tänker vi att det kunde vara bra att det finns ett formulerat syfte med varför introduktionshandledningen finns. Det kanske fyller en funktion om man ska motivera sin arbetsgivare att betala för sådan handledning. Vi började också tänka lite kring en ”checklista” på punkter som introduktionshandledningen kan innehålla. Det skulle kunna vara användbart för handledarna. Vi vet att det finns en del material ute på mottagningarna, låt oss gärna ta del av det! Det är inte heller reglerat att alla introduktionshandledningstimmarna måste vara med en handledare, det öppnar för tankar om fördelar och nackdelar med flera. Tänk till och dela med er av era tankar!

November månad har inte varit den mest ljusa på de flesta håll i landet, så nu ser i alla fall jag fram emot att få tända lite ljus i fönstren. Det känns som om det hjälper lite. Några extra dagars ledighet hoppas jag också att det är fler än jag som kan ta. Passa på att vila!

Halmstad 2014-11-26
Annika Lindén
Ordförande KFR
——————————-

Hej!

Nu har hösten kommit och styrelsen har precis träffats för sina första arbetsdagar. Vi ska göra vårt bästa för att värna om KFR och kommunal familjerådgivning.
Grattis till er som nu kör igång den första sexologiutbildningen som är riktad till familjerådgivare. Jag hoppas verkligen att det blir bra och en uppföljningstid är bokad i december för att följa upp hur det blev.

Ni vet väl att det är välkommet att ni medlemmar bidrar med innehåll till hemsidan. Vi vill särskilt uppmuntra metod- och erfarenhetsutbyte. Därför ska det finnas en särskild ”flik” på hemsidan för det. Om du redan nu har något du vill dela med dig av så skicka det till webansvarig irene.malmborg@sodertalje.se
Jag vill också uppmuntra er att redan nu se om ni kan få klartecken på att komma till studiedagarna i Luleå 3-5/6 2015. Bokas resan redan nu blir den inte så dyr. Väl mött!

Vi är väldigt glada för att vi har en samarbetspartner som hjälper oss att värna om kommunal familjerådgivning av god kvalitet. Motionerna från KFR till akademikerförbundet SSR:s förbundskongress 2012 har nu resulterat i SSR:s policyskrift för kommunal familjerådgivning. Den kan spridas till t.ex. politiker och beslutsfattare för att uppmuntra bra beslut både när det gäller familjerådgivning som drivs i egen regi och när det sker upphandling. Det går naturligtvis bra att använda den även om man inte är medlem i SSR.
Ni är också välkomna att höra av er till mig eller regionombudet om ni har synpunkter som ni vill förmedla.

Halmstad 2014-08-26
Annika Lindén

   ————————-

Hej!
Det är jag som förra veckan fick årsmötets förtroende att bli föreningens nya ordförande. Jag heter Annika Lindén och arbetar på familjerådgivningen i Halmstad sedan tre år tillbaka. Före det arbetade jag i Falkenberg som familjerådgivare och har varit verksam som familjerådgivare i femton år totalt. Det blir inte enkelt att ta över efter Karin Lybeck som har varit verksam i föreningen i många år men jag ska göra mitt bästa. Jag brinner för att fortsätta arbetet med att säkra kvalitén på kommunal familjerådgivning oavsett vem som är utförare. Jag vill arbeta för att vår lagstadgade verksamhet ska säkras upp t.ex. i form av ”allmänna råd” så att det inte är upp till varje kommun hur kvalitéen blir. Jag vill också att vi på andra sätt arbetar för att synliggöra familjerådgivning.  Det är många nya personer i styrelsen och vi ser tillsammans fram emot att få börja jobba på riktigt med sammanträdesdagar i slutet av augusti. Redan nu kan ni se vilka vi är och kontaktuppgifter till oss under fliken ”styrelsen”. Hör gärna av er till oss!

Vi hade härliga studiedagar i Malmö som var väl förberedda av kommittéen från Skåne. Tack ännu en gång för det arbete ni har lagt ner och till era kollegor som har täckt upp för er! Redan nu ser vi fram emot att rikta in kompassen mot norr och 2015 års studiedagar i Luleå. Väl mött där!

Årsmötet som ägde rum i samband med studiedagarna var välbesökt med ca femtio deltagare. Ett av besluten där var att föra till sexologi  motsvarande 7,5 hp till auktorisationskraven. Detta ska träda i kraft 1 januari 2018.

Jag avslutar mina rader med att uppmuntra er att bidra med att göra vår hemsida levande genom att skicka in bidrag som kan publiceras samt att önska alla en riktigt bra sommar!

Halmstad 2014-05-22
Annika Lindén
Ordförande i KFR

                                                           *****************                                                                             

Hej
– kul att du tar dig tid att titta in på vår hemsida nu när våren dånar fram där ute!

Årsmötet
Styrelsen arbetar för högtryck och förbereder årsmötet onsdag 14 maj, kl 18.00–19.30 Glasklart, Malmö.  Kallelse och verksamhetsberättelse kommer via mail under veckan. Är du medlem och inte får materialet så hör av dig till sekreteraren Elise Bonde Lyngsö. Då har vi inte rätt mailadress till dig.

Det blir ett intressant årsmöte med flera motioner att diskutera och ta ställning till. Som vanligt är det kvalitetsfrågor som står på dagordningen för KFR. Kom på årsmötet och bidra med dina erfarenheter och synpunkter!

Samarbetet med SSR
Styrelsens förslag till Kompetens- och kvalitetskrav har skickats till SSR och vi har ännu inte fått någon respons från deras förbundsstyrelse. I tidningen Akademikern, mars numret, finns en intervju att läsa om samarbetet.
Om förbundsstyrelsen antar dokumentet kommer de att göra en egen version som utgår från vårt dokument och som blir SSR:s Kompetens- och kvalitetsdokument för kommunal familjerådgivning.

Verksamhetsberättelser
Många byråer skriver verksamhetsberättelser. Skicka gärna in dem till webbansvarig Irene Malmborg så lägger hon ut dem på hemsidan. Det är ett sätt att berätta för fler om hur vi arbetar, ge och få tips och en möjlighet att knyta kontakter.

Detta är sista gången som jag skriver ordförandes rader. Vid årsmötet kommer nya krafter att ta över. Det har varit stimulerande och känts väldigt meningsfullt att arbeta för KFR tillsammans med alla trevliga och kloka kollegor! Arbetet för att säkra kommunal familjerådgivning av god kvalitet kommer att fortsätta genom KFR och med hjälp av er, våra medlemmar.

Mora 28/4 2014

Karin Lübeck
Ordförande KFR

 

                                                                                                                                       Februari 2014

Hej allihop som tittar in på KFRs hemsida

Nu får den komma, våren! I Mora har vi en egen tideräkning, före och efter Vasaloppet. Det är inte förrän efter första söndagen i mars som vi blir riktigt glada åt en värmande sol, fågelkvitter och barmark. Det gick vägen!!!

Detta händer i styrelsen:
Samarbetet med SSR fortskrider och vi har haft ett mycket givande möte med SSR, Socialdepartementet och Socialstyrelsen där KFR hade möjlighet att beskriva föreningens uppfattning om kompetens och kvalitetskriterier utifrån grunddokumenten som beskriver och styr lagstadgad kommunal familjerådgivning.

Styrelsen kommer att lägga en motion till årsmötet om att utöka kvalifikationskraven för auktorisation med krav på sexologikunskap. Förslaget går ut på att det skall träda ikraft med viss fördröjning. Redan utfärdade auktorisationer kommer inte att påverkas av ett ev. årsmötesbeslut.

Anmälningarna till de två distansutbildningarna i sexologi som planeras i Malmö strömmar in. Anmälningarna till årets studiedagar i Malmö strömmar också in. I år är det Skåne som gäller. Heja Skåne!!!

Vid senaste styrelsemötet hade vi ett samråd med representanter från KYFA. Vi konstaterade återigen att regelverken för auktorisation i våra föreningar är mycket likartade. En förutsättning för auktorisation i båda föreningarna är medlemskap i minst 4 år. Det gör att ekvivaleringsregler inte kan bli aktuella. Sedan några år tillbaka är det möjligt för en KFR-auktoriserad familjerådgivare att behålla sin auktorisation även om man avslutar sitt kommunala uppdrag så länge som man fortsätter vara medlem i KFR. Motsvarande möjlighet finns f.n. inte för KYFA-auktoriserade familjerådgivare.

OBS nyhet!!! KFR äger en märkesskyddad logga som kommer att läggas ut på medlemsdelen på hemsidan. Därifrån kan medlemmar eller auktoriserade familjerådgivare hämta och använda loggan på hemsidor, visitkort, brevpapper och likande. Regler för hur detta skall hanteras finns på hemsidan.

Styrelsen och valberedningen har nu börjat arbeta med att förbereda årsmötet. Flera styrelsemedlemmar är ”gamlingar” och behöver bytas ut mot nya friska krafter. Hör gärna av dig till valberedningen om du har möjlighet att bidra till styrelsearbetet som är väldigt trevligt, viktigt och meningsfullt. KFR kryllar av trevliga kollegor!!!!!

Hälsningar Karin Lübeck
Ordförande i KFR

         

                                                                                       December 2013

Hej
Vintern, julen och snart ett nytt år är på väg. Kul att du tagit dig tid att titta på vår hemsida mitt i stöket!
Under många år arbetade KFR för att familjerådgivning skulle finnas kvar som ett samhälleligt erbjudande till par – ett arbete som ledde fram till att kommunal familjerådgivning blev en lagstadgad skyldighet 1995. Det var ett glädjande och betydelsefullt resultat för föreningen och den kommunala familjerådgivningen. Kort därefter började KFR sitt arbete med att formulera, beskriva och säkra verksamhetens innehåll och ramar. Här kommer en rykande aktuell rapport från styrelsens arbete med kompetens- och kvalitetssäkringen av familjerådgivningen.

Kvalitetssäkring – samarbete med SSR
Styrelsens förslag till kompetens- och kvalitetskriterier kommer nu att behandlas i SSR:s styrelse. Det kommer också att ligga till grund för samråd med SKL och Socialdepartementet. Innehållet bygger på Policydokumentet och familjerådgivningens grunddokument.  Du hittar det under nyheter på hemsidan. Planer finns på en uppvaktning av barn- och äldreminister Maria Larsson och att få till stånd en nationell utvärdering av kommunaliseringsbeslutet 1995. Vår förhoppning är att en utvärdering skulle kunna leda till råd och anvisningar från Socialstyrelsen och genom det, riktlinjer även för dimensioneringen av familjerådgivningen. Nu försöker många kommuner begränsa efterfrågan genom höga samtalsavgifter och begränsningar av antal samtal vilket drabbar våra besökare och motverkar intentionerna med en familjerådgivningen för ALLA par. 

Medlemsavgiften
Styrelsen har beslutat att för nya medlemmar i KFR gäller att vid inbetalning av årsavgift i november/december räknas medlemsbeslutet från beslutsdatum och den inbetalda avgiften gäller för kommande år. 

Sexologi  och auktorisation
Styrelsen har fattat beslut om att på nytt ta upp frågan om att lägga till krav på sexologisk kunskap i auktorisationen. Styrelsen kommer att lägga en motion till årsmötet i frågan. Motionen kommer att föreslå att ett eventuellt beslut skall gälla först efter en övergångsperiod. Jag återkommer om detta efter årsskiftet. 

Ett mycket spännande och händelserikt år väntar oss och KFR – kvalitetsarbetet, studiedagarna i Malmö, sexologiutbildning i Malmö m.m. 

Vi hörs
God Jul och Gott Nytt År
Karin Lübeck
Ordförande
Karin.lubeck@mora.se

20130930
Hej
Mycket har hänt sedan jag skrev sist. Sommaren kom och gick och hösten är här. Studiedagarna gav många svar och en del nya frågor och den nya styrelsen är i full gång.
Studiedagarna
hade familjerådgivningens juridik som tema. Det har varit ett önskemål sedan länge och i maj blev det av. Som familjerådgivare möter vi ibland stor okunnighet och ifrågasättande av regelverk och grundförutsättningar för den lagstadgade kommunala familjerådgivningen. Därför har det varit KFR:s viktigaste uppgift efter kommunaliseringen att arbeta för att formulera kvalitets- och kompetenskrav för en familjerådgivning av god kvalitet – som i Policydokumentet.
Föreläsarens PP-bilder kommer inom kort att finns på medlemssidorna (inloggning krävs av upphovsrättsliga skäl) och även en skriftlig redogörelse av föreläsningen. Håll utkik, det blir en matnyttig uppslagsbok!!
Apropå matnyttigt – maten var supergod, stämningen på topp och kollegialiteten varm och stark. Tack till alla som bidrog. Vi ses igen i maj 2014 med ett mer SPÄNNANDE tema – sexualitet.
På samma tema, kvalitet och kompetenskrav för den kommunala familjerådgivningen, pågår KFR:ssamarbete med SSR. Vår samarbetspartner är utvecklingschef Titti Fränkel som tar våra frågor vidare till t.ex. Socialdepartementet och SKL. Frågor kring kvalitet, kompetens, forskning och utvärdering är essentiella för familjerådgivningen och för hela socialtjänstens behandlingsarbete. Vad säger ni om en påbyggnadsutbildning efter socionomexamen som ger en specialistkompetens för att arbeta med behandling inom socialtjänsten och som motsvarar steg 1 i grundläggande psykoterapi?

Sexologi är en viktig profilfråga för familjerådgivare – specialister på parbehandling. Styrelsen bygger ett samarbete med högskolan i Malmö som kommer att erbjuda relationsinriktade utbildningar i sexologi. Kursinbjudan kommer på hemsidan.

Vi hörs igen
Karin Lübeck
Ordförande i KFR

Hej

Kul att du hittat till vår nya hemsida! Vi KFR:are arbetar med absolut tystnadsplikt när vi träffar par och familjer men vi vill gärna ta större del i det offentliga samtalet om villkoren för hur kvinnor, män och barn lever i sina nära relationer. Samhällsförändringar känns och märks runt matbordet och ända in i sovrummet. Vi vill att vår nya hemsida skall vara en kanal för information, debatt och kontakt.

Aktuellt i styrelsen

Samarbete med SSR kring kompetens- och kvalitetsfrågor. Starten på samarbetet mellan KFR och SSR var de motioner som KFR:s styrelse lämnade in till SSR:s kongress våren -12 och som kongressen antog. Motionerna hittar du under Samarbetspartners/SSR.

Under hösten genomförde SSR en webbenkät bland familjerådgivarna med frågor om kvalitetsaspekter på verksamheten. Resultatet kommer att presenteras på studiedagarna i maj

Sexologi

Under KFR:s studiedagar i Jönköping i maj – 12 genomfördes en gruppdiskussion kring familjerådgivarnas arbete med parens sexuella relation. Svaren från familjerådgivarna har sammanställts och presenteras på hemsidan under Aktuellt. Spännande läsning!!

KFR arbetar för att alla par som söker familjerådgivning skall få bästa möjliga hjälp och bemötande när det gäller sexuella svårigheter i sin relation. Styrelsen har därför påbörjat ett samarbete med en högskola för att få till stånd sexologiutbildning anpassad till familjerådgivningens behov.

Juridik Information om lagar och regler som styr den lagstadgade kommunala familjerådgivningen har efterfrågats under många år. Svaren kommer på årets studiedagar i maj i Stockholm. Studiedagarna är öppna även för icke KFR-medlemmar

Karin Lübeck

ordförande

karin.lubeck@mora.se