Ansökan om auktorisation för familjerådgivare

Till Dig som söker auktorisation för familjerådgivare:

KFR (dåvarande KLFR) beslutade 1993 att införa auktorisation av familjerådgivare.
Auktorisationskommittén förbereder ansökningarna före beslut i styrelsen för KFR.
Till detta brev bifogas ansökningsblankett och regler för auktorisation.

Din ansökan med bifogade handlingar skickas till: Annika Grufman Kalén
KFR:s Auktorisationskommitté
c/o RFSU
Box 4331, 102 67 Stockholm

Lena Söderberg, KFR:s Auktorisationskommitté, Smårisvägen 11, 311 69 UGGLARP

Om Du har frågor, kan Du vända Dig till oss i auktorisationskommittén som består av:

Karin Hansson
Tel: 0730-519388
E-post: karin@relationskonsulterna.se


Annika Grufman Kalén Tel: 072-050 58 84 E-post: annika.kalen@rfsu.se

Lena Söderberg Tel: 035-18 27 26 E-post: Lena.Soderberg@halmstad.se

Kostnad för beviljad ansökan är 1000 kr som Du betalar innan Du får auktorisationsbeviset.
Ansökningshandlingarna återsändes till Dig, genom att Du bifogar frankerat svarskuvert med Ditt namn och adress.


Välkommen med Din ansökan!
Auktorisationskommittén i KFR 20201113