Sveriges kommunala familjerådgivare

En yrkesförening för alla familjerådgivare  som på kommunalt uppdrag bedriver familjerådgivning.

Föreningsnyheter

Externa nyheter

Digitalt Café

Digitalt Café

Vi har haft ett andra digitalt café, vi var 18 personer från norr till söder närvarande på caféet. Alla tyckte att det var ett bra sätt att ses på, för att träffa kollegor, få veta hur det ser ut i landet, hur andra gör med och tänker kring olika frågor så som sekretess, barn, digital anmälan och utbyta tips och idéer. Vi pratade om att det skulle vara bra att ha teman när man ordnar Café....

läs mer

Uppföljning sexologi vid Malmö Universitet 230125

Teamsmöte med Catrine Andersson Mau samt Ann-Helen Karhatsu & Marie Björs, KFR. Ett fortsatt starkt söktryck till aktuell utbildning, 299 stycken till 50 platser, inför hösten 2022. Catrine kommer att återigen framföra ett önskemål att få köra utbildningen vid 2 tillfällen, förslagsvis under 2024 och då både vår-& hösttermin. Vi i KFR har fått synpunkter på att några medlemmar ej har...

läs mer
Digitalt Café!

Digitalt Café!

Här kommer länken! https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGY5MDliYTItNjRmZS00OTc5LWFjNTMtYzQ2NDc0Y2NmYTM3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223916d7fe-dc51-4d76-952b-07da64426926%22%2c%22Oid%22%3a%221f389023-94d5-43d6-9109-ca685acfaef8%22%7d Välkomna/ Sara och Ulrika

läs mer

Madeleine Cocozza har kommit med en ny bok!

Den systemteoretiska analysen – en utgångspunkt i familje- och parpsykoterapeutisk behandling.

Madeleine Concozza leg. psykoterapuet. med.dr och författar, har arbetat under 30 år som leg familjepsykoterapeut och 15 år i professionen som lektor på psykoterapeutprogrammet.

Madeleine erbjuder föreläsningar utifrån sina böcker.

Följ oss!

Prenumerera på våra nyhetsutskick

MFoF

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd

Ordförandes rader!

Tack alla som deltog på den digitala föreläsningen som KFR-s styrelse anordnade i fredags. Så roligt att se att så många var intresserade och att det fungerade så bra! Det är styrelsens ambition att erbjuda fler digitala föreläsningar framöver och vi vill förstås att...

Snart sommar

Så har då några veckor gått sedan de fina studiedagarna i Halmstad som många av oss deltog på. Till er som inte var där, se till att anmäla er snabbt till nästa studiedagar när anmälan kommer ut. Det är så många mervärden med att delta på studiedagarna! Stor tack till...

Ordförandens rader

Så har vi då äntligen kommit till den dagen då den nya hemsidan ska börja användas, välkommen hit! Det har varit mycket arbete, och en hel del bortstädning av gammalt material återstår men nu är vi i hamn med att ändå kunna publicera den nya sidan. Vi hoppas att ni...

Ordförandens rader, mars 2021

Vår ordförande Elisabeth Staberg berättar om vad som pågår i vår förening, vilket arbete styrelsen utför. Läs mer på första sidan, i spalten med Ordförandens rader!

Ordförandens rader

Ordförandens rader, december 2020 Så närmar vi oss slutet på detta historiska år. Vad har det inte inneburit av oro, ensamhet, längtan och förvirring. Men det har också inneburit att vi tvingats hitta alternativa sätt att mötas på och att arbeta på. Vi som har fått...

Ordförande om Corona

Ordförande Elisabeth Staberg skriver: "Kära familjerådgivarmedlemmar i Coronatider! Vilka dagar vi har! Vi möter situationer och frågeställningar vi aldrig tidigare mött och tillvarons fasta ramar är totalt förändrade. Så gäller även tillvarons grundbult- våra...

Vårdförbundet Sörmland söker familjerådgivare!

Annons-familjeradgivare-E-tuna-1Ladda ner