Medlemsavgift

Avgift för medlemskap är 500 kr per år vid inbetalning senast den 31 mars. Vid betalning efter 31 mars är avgiften 600 kr för medlemskap (gäller ej ny medlem).

Så kom ihåg att betala avgiften senast 31 mars!

OBS! Medlemskap upphör om inte avgiften inbetalats senast den 31 december innevarande år.

För ny medlem som blir medlem fr.o.m. november gäller betald medlemsavgift året ut samt för det nästkommande året. Avgiften betalas till Föreningen Sveriges kommunala familjerådgivare (KFR) Organisationsnummer 822001-4032Bankgiro 350-3604

OBS! Glöm inte att uppge ditt namn och din kommun. (Namnet först och kommun efter). Det är viktigt med en tydlig avsändare så att vi kan hitta dina inbetalningar.

Vi är tacksamma om du samtidigt skickar ett mail till vår kassör Marie Björs (marie.bjors@ystad.se) om att medlemsavgiften är på gång. Det är nämligen ofta otydligt vem betalningen gäller när arbetsgivare betalar.

Om du behöver ett fakturaunderlag finns en för nedladdning här: Faktura medlemsavgift KFR

KFR har tyvärr inte möjlighet att erbjuda e-faktura. Om så krävs, måste den egna kommunen ombesörja detta.