typography dissertation pdf alliance system cause of ww1 essay university of utah graduate school thesis office thesis title page latex example literature review on air pollution monitoring system prentice hall literature silver level review and assess answers

Filmer

Från Polisens förebyggande arbete mot våld i nära relation

Film – Johan och Eva
Det kan vara svårt att lämna en destruktiv relation, helt enkelt för att man inte riktigt märker att man hamnar i den.
Det här är en film om den så kallade normaliseringsprocessen som gör att man gradvis accepterar allt grövre kränkningar, hot och till slut våld och även bortförklarar det för sig själv.
Se filmen om Johan och Eva på Polisens kanal på YouTube