john locke essay concerning human understanding quotes dnp thesis award why not to do your homework pop culture examples for sat essay do you agree essay topics ecdl course work

Forskning – Uppsatser

ARTIKLAR

En artikel av Tor Wennerberg från Psykologtidningen, nr 6/2011: Forbli dig sjalv – nyckeln till narhet


Här hittar du en artikel av Emmy van Deurzen som skriver om filosofi kontra psykoterapi. Intressant!Existentialism_and_Existential_Psychotherapy_Emmy_van_Deurzen


Mona Fishbane och Michele Scheinkman presenterar en modell hur par låser varandra – EFT “light” skulle man kunna kalla det: Vulnerablility Cycle


Och så några artiklar av Peter Rober, Belgien. Den första om terapeutens roll i samtalet och den andra om att skapa allians med “den motvilliga partnern”. Avoiding colonizer positions. och The Challenge of Creating Dialogical Space….Peter Rober


RAPPORTER OCH UPPSATSER om familjerådgivning

“Feedback-informerad terapi på Familjerådgivningen – Leder det till förbättring?” – Gunilla Backlund, Steg 2-uppsats 2016, Linköpings universitet, Institutionen för klinisk och experimentell medicin. Feedback-informerad terapi pa FR – Gunilla Backlund

“Social medier i det terapeutiska rummet´- dess utrymme och betydelse” – Jan Ohm, Steg 2-uppsats 2016, Stockholms universitet, Psykologiska institutionen. Sociala medier i det terapeutiska rummet…. Jan Ohm

“Beröringsrädsla – om konfliktundvikande i parrelationer” – Jörn Aasmundsen Steg 2-uppsats 2011, psykoterapeutprogram med inriktning familjeterapi, Göteborgs Universitet. Beröringsrädsla

“Förändring inom parrelationer under familjerådgivning…” – Åsa Wallander Psykoterapeutexamensarbete 2013 Stockholms Universitet, Psykologiska institutionen. Examensarbete Åsa Wallander

Här hittar du två rapporter om par och sexualitet.

En uppsats med titel: “Behandlingseffekt och terapeutisk allians vid familjerådgivning”. En retrospektiv kvantitativ studie. Karolinska Institutet. Uppsats Eva-Britt Fagrell

“Därmed inte sagt att det var bättre förr.” – uppsats av Lena Skogens. Lena S Uppsats 2012

“Allians med en relation.” – uppsats av Inger Berger och Gerd Elliot. Uppsats slutversion


UTVÄRDERINGAR

“Våld i nära relationer – ett familjerådgivningsperspektiv” Redovisning av enkätundersökning inom den kommunala familjerådgivningen 2009. Kartläggning Rapport 20100915 KFR

En forskningsrapport om Utvärdering av Familjerådgivning  QDR36  finns nu att hämta här: QDR-article 2009 Nordic Psychology. Författad av Tone Ahlborg, Ann-Marie Lilleengen, Victoria Lönnfjord och Caroline Petersen

Forskningsrapport 2009

Utvärdering av Familjerådgivningen i Jönköpings län. 2013 03 18. Rapport2009FamiljerådgivarnaSmåland