Vad säger SSR om kvalitet inom familjerådgivning?

Policy för familjerådgivning på kommunalt uppdrag, SSR:
ssrs-policy-for-familjeradgivning 

Akademikerförbundet SSR:s policydokument för familjerådgivning på kommunalt uppdrag. Bygger på KFR:s dokument, utkom i oktober 2014.