KFR:s policydokument

KFR:s Policydokument om kommunal familjerådgivning:

KFR-policydokument 17-03-21


2017-03-21 infördes några uppdateringar/rättelser av dokumentet. Dessa går att se i korthet här (om du vill kontrollera att du har ”rätt” version av dokumentet) Du kan också se i sidfoten på Policydokumentet att det är en uppdaterad version:

Rattelser tilll Policydokument 17-03-21