Styrelsen

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till Styrelsen 2018-19,

och så kan du se hur vi ser ut!

Kfr:s styrelse 2018-19