Regionombud

Regionombud

Styrelsen införde systemet med regionombud för att underlätta och utöka kontakten mellan medlemmarna och styrelsen. Systemet är inte tänkt att vara en formell kontaktväg utan syftar till att öka kontaktytorna och minska avståndet mellan styrelsen och medlemmarna. I regionombudens uppgifter ingår att vara kontaktpersoner i medlemsfrågor och följa utvecklingen i området. Hör gärna av dig till ditt regionombud eller någon annan i styrelsen.

Här hittar du ditt ombud:   Regionindelning och ombud för Kfr 2018-19