Utvärdering – erfarenheter och idéer

Augusti 2014

Det kom ett mail från Martin Hagelin i Malmö:

“Det finns ett ansvar och ett eget intresse att Familjerådgivaren ska hålla sig uppdaterad om den senaste
forskningen och lagstiftningen och att regelbundet tillsammans med klienterna utvärdera sitt arbete.

Malmö stads Familjerådgivning har i likhet med andra mottagningar strävat efter att hitta ett lämpligt utvärderingsinstrument som har en hög grad av validitet, reliabilitet men samtidigt är enkelt att genomföra. Vi vill genomföra en utvärdering som svarar på frågor om kvalitet och utfall snarare än nöjdhet. En del av de instrument som vi diskuterat/använt oss av tidigare har varit DAS, QDR, ORS/SRS, egna utvärderingsinstrument etc. Vi tänker att KFR förutom de utvärderingar som redan finns samlade på hemsidan skulle kunna utgöra en plattform för en levande diskussion i frågan. På så sätt skulle vi enkelt få tillgång till varandras erfarenheter i ämnet.”  

Bra initiativ tycker hemsidan och inbjuder därför övriga KFR:are att dela med er av era erfarenheter och tankar – skriv till webmoster irene.malmborg@sodertalje.se så når det forumet här på hemsidan.