Statistik

Sammanfattning av socialstyrelsens statistik rörande familjerådgivning 2017

Korta fakta

Totalt pågick drygt 37 000 ärenden i den kommunala familjerådgivningen år 2017, vilket är en ökning jämfört med 2016. Av de ärenden som avslutades under 2017 handlade nästan hälften om att lösa problem i parrelationer och att kunna fortsätta leva tillsammans.

Läs mer på MFoFs hemsida http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017

Här finns ett bra sammanfattande faktablad: http://www.mfof.se/Documents/statistik/Familjer%c3%a5dgivning_statistik_faktablad_%202017.pdf

 

*****************************

Familjerådgivningens instrument för statistk

2012 gjordes en rundfråga till landets familjerådgivningar om vilka statistikprogram man använder samt erfarenheterna av dessa. Här finns resultatet av detta:

Sammanställning av statistikprogram på familjerådgivningar 2012

KFRstatistikprogram2012