Statistik

Sammanfattning av socialstyrelsens statistik rörande familjerådgivning 2016

Korta fakta

Totalt pågick drygt 36 500 ärenden i den kommunala familjerådgivningen år 2016, vilket är en liten ökning jämfört med 2015.

Av de ärenden som avslutades under 2016 handlade nästan hälften om att lösa problem i parrelationer och att kunna fortsätta leva tillsammans.

Läs mer på socialstyrelsens hemsida http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017

*****************************

Familjerådgivningens instrument för statistk

2012 gjordes en rundfråga till landets familjerådgivningar om vilka statistikprogram man använder samt erfarenheterna av dessa. Här finns resultatet av detta:

Sammanställning av statistikprogram på familjerådgivningar 2012

KFRstatistikprogram2012