Tidigare studiedagar

2017

Uddevalla arrangerade KFR:s studiedagar 11-12 maj 2017

”Och jag då?”

Program: inbjudan KFR 2017 Uddevalla

Power-Point: Björn Holmberg, Uddevalla 2017, Rolf Holmqvist – Uddevalla 2017, Anna och Sven hade bestämt sig för att söka hjälp för sina relationsproblem

Litteratur: Litteratur om samforskning

Björns hemsida: Dialogforum i Göteborg AB www.dialogforumigoteborg.se

 


2016

Gävle arrangerade KFR:s studiedagar 25-27 maj 2016

”Kärlekskamp och mänsklig existens”

gävle

program mm

powerpoint-presentation

______________________________________________________________________

2015

Luleå arrangerade KFR:s studiedagar 3-5 juni 2015

”Med puls på samtiden”

KFR Luleå sammandrag

Direktrapport från studiedagarna i Luleå 2015

 Se programmet här: Program Luleå

Här är föreläsarna som vi möter under studiedagarna:

Oddny R

Att vara eller inte vara på nätet – är det frågan?
Oddny Röd

Oddny är socionom med klinisk vidareutbildning i familjeterapi. Hon arbetar som familjeterapeut och medlare vid Familjevernkontoret i Molde.

Oddnys föreläsning kommer att handla om hur användning av internet och sociala medier kan skapa problem i parförhållandet eftersom den ene eller bägge använder för mycket tid eller gör saker på nätet som den andre inte accepterar.

Hon kommer att belysa temat utifrån den litteratur som finns om sociala medier och parproblem samt med exempel från sin egen praktik. Det blir också focus på om internet och sociala medier kan vara positivt för parförhållandet och andra nära relationer Det blir också tid för deltagarna att reflektera utifrån egna erfarenheter med denna problemställning.

Hon har tagit fram 10 reflektionsfrågor om nätanvändning som terapeuter kan använda som underlag i samtal både med par och individer.

Oddny kommer också till slut att berätta lite om hur användning av internet och sociala medier fick stor betydelse i hennes eget liv efter en livskris och tung sorgeprocess som startade sommaren 2014.

 Anne KSO

Askungemyten – håller den? Om du älskar mig så ska du gifta dig med mig och vara mig evigt trogen! Och andra kärleksbilder
Anne  Kyong Sook Öfsti 

Anne är familjeterapeut och försteamanuens vid Diakonhjemmets högskola. Hon har varit redaktör för den nordiska tidskriften Fokus på familjen. 2010 gav hon ut boken Parterapi – kärlek intimitet och samliv i en brytningstid. I boken delar hon med sig av sina erfarenheter av parterapiarbete och kärlekens villkor i vår tid. 2013 debuterade hon med romanen Si at vi har hele dagen.

Annes arbete som lärare, forskare och kliniker har fokus på systemisk familjeterapi och praxis. Hon är även kliniskt verksam som familjeterapeut och hon kommer att presentera sina erfarenheter av de olika rollerna.

Anne är en uppskattad föreläsare i olika sammanhang i Sverige och hade en mycket uppskattad workshop vid Familjeterapikongressen i Visby 2011. Hon disputerade 2008 vid Tavistock i London på en avhandling om Kärlek, intimitet och sexualitet.

Barbro TJ
Den nya styvfamiljen-utmaningar för paret och utmaningar i mötet med paret.
Barbro Thomsgård Joelson.

Barbro är leg psykolog och kommer att föreläsa om att vi lever i en tid med nya intimiteter, praxis och ideal. Vad behöver vi för kunskap, forskning och metodik i vår profession? Vad ska vara vår roll och position? Hur ska vi skapa handlingsutrymme, delaktighet och flexibilitet i det terapeutiska arbetet och mötet med sårbara liv?

Barbro skrev tillsammans med sin man den första svenska boken om styvfamiljer som kom ut 1988, (”Leve styvfamiljen”, Prisma) Har arbetat med utbildning och konsultation till enskilda och par som lever i styvfamilj, samt för dem som i sitt jobb möter styvfamiljer. Hade i många år uppdrag som psykolog till Föreningen Styvmorsviolen. Medverkat i radio och TV i inslag om styvfamiljer. Har dessutom arbetat med lednings- och organisationsutveckling utifrån socialpsykologisk, organisationspsykologisk teori och systemteori. Har själv vuxna styvbarn, bonusbarnbarn samt egna vuxna barn och barnbarn. Frågor som berörs under detta pass: Vilka föreställningar har vi om styvfamiljer? Vad vet vi om styvfamiljer? Vilka egna erfarenheter har vi av styvfamiljer och hur påverkar det oss i mötet med styvfamiljer? Vad kan vi lära av vårt arbete med styvfamiljer? Vilka speciella utmaningar finns i styvfamiljen? Hur ser vi på paret i styvfamiljen? Behövs en speciell metodik med styvfamiljer? Eftermiddagen läggs upp så att min redovisning varvas med erfarenhetsutbyte och gruppdiskussioner.

 Helena vZKerstin W
Mänskliga relationers oändliga krånglighet
Helena von Zweigbergk i samtal med Kerstin Wixe

Helena författare och radioprofil. En av de första i panelen i radioprogrammet Spanarna. Hennes intresse för hur vanliga människor kämpar för att hitta mening i sin tillvaro och hur relationerna till våra närmaste egentligen ser ut går igen i hela hennes författarskap.

Kerstin mångårig kulturjournalist på Sveriges Radio. Ansvarig för Radioföljetongen/Radionovellen och ständig intervjuare på Luleås litterära scen Kontext.


 2014

Skåne arrangerade  KFR:s studiedagar 14 – 16 Maj 2014
             ”Sex, Lust & Rockn´Roll”
Glasklart! 

glasklart_stande

Här finner du föreläsarnas power point-bilder:
Esben Esther pp
Lennart Lindgren pp
Lars Plantin pp
Helena Cevers

Fullständigt  Program studiedagar 2014

Läs om föreläsarna här: Föreläsarpresentationer2014