Rundfråga: väntetider och förturer

Väntetider och förturer – hur ser det ut på olika håll?
Kaj Rosenberg i Göteborg inledde 2014 med att ställa frågan till KFR:are i landet: hur har vi det med väntetider och hur gör vi med ev. förturer, vilka rutiner finns. Här finns de svar som kommit efter hans fråga:

Januari 2014: 

Här i Stockholmstrakten ser det lite annorlunda ut. De flesta kommuner har kundvalssystem där de har avtal med flera aktörer –  ibland parallellt med kommunens egna familjerådgivning. Det finns många invändningar man kan ha mot systemet, den främsta är väl risken för utarmning av verksamheter på grund av ersättningsnivåerna är för låga vilket ju blir fatalt för klienterna i förlängningen.

Det goda med systemet är dock att vi inte har några köer att tala om, därav tystnaden på den här tråden. Vi kan nästan alltid erbjuda klienterna en tid inom några dagar. Skulle vi ändå inte kunna det eller om tiden inte passar,  så har klienterna i de flesta fall möjlighet att vända sig till en annan aktör för att höra efter. Många utförare skulle också kunna innebära ökad geografisk närhet, men vi ser dock att de flesta mottagningar som har avtal med Stockholm och deras kranskommuner är lokaliserade centralt i Stockholm.

Om man nu ändå skulle prata om förtur eller prioritering så kan man väl anta att klienter från kommuner som inte tillämpar kundval utan tillexempel har upphandling med en enda utförare, ja, de skulle väl kunna förväntas få förtur eftersom de inte har någon annanstans att vända sig.

Adam Ritzler Tenenbaum AB Vårljus

 

Här i Lund har vi som Luleå förtur för våld/hot, gravida och familjer med spädbarn med hög konfliktnivå. För övrigt har vi en diskussion på gång eftersom vi under lång tid belastats av en tidsmässigt lång väntelista och hög nyanmälningsnivå på telefontiderna. 

Hälsningar Håkan Larsson Familjerådgivare Lunds kommun

 

Här i Göteborg har vi det så att vi delar ut inkomna ärenden en gång i veckan. dessa får tid när det finns och just nu ligger vi på ca 2 månader i väntetid. Man får dock reda på sin tid inom en vecka-14 dagar så att man har möjlighet att ringa till ”sin” familjerådgivare för att höra om återbudstider och därmed komma in lite tidigare till ett första samtal. Vi prioriterar par som har barn under 2 år och eller är gravida, dvs de delas ut först.. I praktiken är det dock ingen större skillnad på väntetid.
H/Kaj
 

I Falkenbergs kommun kan vi erbjuda alla sökande en tid inom 2 veckor. ( 2,25% tjänst på ca 42000 innevånare)  Vi har telefontid varje dag och där får de sökande en tid direkt.  Är det fråga om en akut kris i relationen så kan vi erbjuda tid med mycket kort varsel.
Anders Bergström, Lena Söderberg, Magnus Lerman Familjerådgivningen i Falkenberg

 

Vi i  Sundsvall har en väntetid på ca 2-3veckor, försöker prioritera gravida, nyblivna föräldrar och akuta kriser.  Ev. förturer försöker vi hantera genom återbuden och turas om att boka in för varandra, första lediga tid.

Familjerådgivningen i Sundsvalls kommun 060-191890

 

I Falun har vi sedan några år gjort så att vi har skrivit in möjliga ny-tider med ett par månaders framförhållning, så att den som bokar in besök kan ge de sökande tid direkt, hos sig själv eller sina kollegor, även om de får vänta några veckor på första besök. Då har de fått en tid på en gång vilket kan reducera en del oro. Fungerar mycket bra. Är det mycket akut kan det också ordnas med snabbare inbokning. Förturer blir då sgs aldrig aktuellt.

Med vänlig hälsning Leif Jonsson Auktoriserad Familjerådgivare Falu kommun Tel: 023-87170

 

Hej Här i Karlstad ger vi förtur till gravida, par med små barn och i synnerhet om det också förekommit våld eller den som ringer beskriver en hög konfliktnivå. Vi frågar alla par vid tidsbeställningen om det förekommit hot eller våld. Vi fördelar alla nyinkomna ärenden i princip varje vecka och erbjuder efter det en tid som ju kan ligga en bit bort för de som inte ingår i gruppen ovan. Medelväntetiden för 2013 låg på 31 dagar.

Eva Cederström Auktoriserad familjerådgivare/leg.psykoterapeut Karlstad kommun Tel. 054-540 49 05 eva.cederstrom@karlstad.se

 

Hej, I Luleå har vi förtur för gravida, för par med barn under 1år och även för par där våld förekommer. Vi försöker  ge dem tid så fort som möjligt. Målsättningen är att de ska erbjudas tid inom två veckor.

Hälsningar Britt-Marie Nordlund

Familjerådgivningen Varvsgatan 5 972 33 Luleå Tel 0920-454390

 

Hej Kaj!

I Malmö har vi gemensam kalender för alla nybesök så när de ringer får de första lediga tid. De får också namn och telefonnummer till den familjerådgivare de ska träffa. Vi tar emot i turordning utan prioritering. Vi erbjuder även ”Single Session”, ett samtal för de som önskar. Ambitionen är att ingen ska behöva vänta mer än två veckor men väntetiden låg under 2013 i snitt på 41 dagar.

Karin Wulff Familjerådgivare Malmö Stads Familjerådgivning Södra Förstadsgatan 23, Holmgången 211 43 Malmö 040 34 03 75 (direkt) 040 34 45 55

 

Hej! I Partille har vi så bra bemannat i förhållande till invånarantal  att vi inte har någon kö, men om det skulle hopa sig får gravida, par med barn under två år eller akut kris förtur. Vår väntetid för nyanmälningar under 2013 var 10 dagar.

Hälsningar

Marja Patrakka och Anette Gerdén

 

I Södertälje har vi normalt ca 2 veckors väntetid. Inga särskilda rutiner runt förturer utan vi kan oftast ge snabbare tid i akuta fall. I tider av längre väntetid har vi prioriterat par med mindre barn.

Irene Malmborg

 

Vi har av och till långa väntetider. Medelväntetid förra året var 46 d. Vi ger förtur till par med barn under 3 år, gravida och par där det förekommer våld. När vi arbetar med våld använder vi ATV:s definition. Vi har dessutom ett system med akuttider. Varje vecka har 1 av oss (6 personer) en akuttid som den som har telefontid kan boka direkt vid tidsbeställningen.

Hälsningar Karin Lübeck Kommunernas Familjerådgivning Mora, Malung, Orsa och Älvdalen

 

Vi i Jämtland/Härjedalen d v s Östersund har i snitt per år en väntetid på 2 veckor, kan variera lite upp och ner. Vad gäller förtur så prioriterar vi efter bedömning småbarnsfamiljer, graviditet i samband med t.ex. separation eller akut krisproblematik i övrigt i familjen. När vi tagit emot tidsbeställningen talar vi om att man också kan ringa själv varje dag om man vill för att kolla om det finns någon återbudstid.

Med vänlig hälsning Familjerådgivningen i Östersund 063-15 02 50

 

Hej! I Skövde har väntetiden under 2013 varit ca. 20 dgr. De som ringer för tidsbeställning får en tid även om det är flera veckor framåt i tiden Vi försöker att prioritera gravida, småbarnsföräldrar eller akut kris.
Hälsar Familjerådgivningen i Skövde/ Catrine Willebrand

 

Här i Västerås har vi fullt upp. Idag 74 par i kön vilket känns som på tok för många. Angående förturer har kommunen som önskemål för 2014 att barnfamiljer ska ha förtur, för oss innebär det att förtursprincipen i praktiken försvinner för att nästan alla är just barnfamiljer. Under åren har det sett lite olika ut, en period hade vi förtur för familjer med barn under 7 år. Vi har dock fortfarande förtur för gravida och för par där våld i familjen uttryckts att det förekommer. Vi tar ofta upp diskussion kring dessa frågor vid AP träffarna och på så sätt håller diskussionen levande. Ha det gott o lycka till med ert fortsatta arbete!

Själv ska jag vara tjänstledig för att prova på arbete på St Lukas under året. Ska bli spännande men jag kommer nog sakna pararbetet som det dess värre verkar bli mindre av där. Kanske är jag tillbaka här nästa år igen.
Med vänlig hälsing Ulrika Anglert Sjöqvist Familjerådgivare/leg psykoterapeut Familjerådgivningen Västerås stad

 

 

Hej Kaj, ja i Norra Värmland lämnar vi förtur till gravida, småbarnsföräldrar och familjer/par/enskilda där vi vid telefonbeställningen får jakande svar på vår fråga om våld. Våra väntetider överstiger inte 3-4 veckor och tid för akuta samtal kan vi för det mesta trixa till.
Hälsningar Görel Hjelm Auktoriserad Familjerådgivare Norra Värmlands Familjerådgivning och Krismottagningar Munkfors kommun Postadress: Box 13, 684 21 MUNKFORS Telefon: 0563-54 12 16 Mobil: 0761-38 78 10 E-post:
gorel.hjelm@munkfors.se|  

 

Alla ärenden fördelas en gång i veckan och erbjuds tid. De som vi prioríterar för snabba tider är gravida, par med små barn, när det förkommer våld och då det är mycket akuta kriser.
Med vänlig hälsning Christina Bäckblom Fahlén Enhetschef Familjerådgivningen Halmstad

 

 

Jag kan ansluta mig till Leifs svar från Falun. I jönköpings län bokar vi tider direkt och hos oss är det Familjerådgivaren som tar emot samtalen. Då görs också akut-bedömningen, för att kunna sätta in extra akut-tid. Om så behövs. Vi har ju nästan aldrig längre bokningstid än 2 veckor.
Jan Berggren

 

 

Hej! I vår verksamhet får småbarnsföräldrar, gravida och krisärenden förtur.  

Med vänlig hälsning Maritha Johansson Trollhättan 

 

Vi har ingen längre väntetid, högst 2 veckor så vi behöver inte prioritera. Det är kvällstider som kan vara svåra att få, de blir ju först bokade. Vi bokar efterhand som samtalen kommer in.
Mvh Anne-Ly Loosaar Järfälla

 

 

Hönö:I denna lilla kommun är det sällan längre väntetider som gjort att jag har behövt prioritera.
Hälsningar Christina Appelqvist Familjerådgivare / leg.psykoterapeut Socialförvaltning / familjerådgivning E-post:
christina.u.appelqvist@ockero.se Telefon: 031-976460 Mobil:070-2059465 Hedens by Strandvägen 35 475 40 HÖNÖ 

 

När vi har väntetid prioriterar vi par med barn i förskoleåldrar eller yngre, vi försöker också prioritera akuta ”kriser”.  

Med vänliga hälsningar Susanne Lundkvist Familjerådgivare Härryda kommun 

 

Som upphandlad av Tyresö, Värmdö och Stockholm Stad så är vi enligt upphandlings avtalet skyldiga att bereda tid inom 2 veckor och att ej neka någon att komma.

Med vänliga hälsningar Kajsa Kanrell Kognitiv beteendeterapeut/ Familjeterapeut Coach och Handledare Kajsa Kanrell Consulting AB 070 7192629

 

 

Familjerådgivning, Krismottagning för kvinnor och Krismottagning för män för Stenungsund/Tjörn/Orust kommunuer.
Förtur erbjuds: enskilda och par vid graviditet och med barn upp till tre år, när det förekommer våld i relationen samt vid akuta kriser efter vår bedömning.Medelväntetid: 39 dagar 2013

Vänliga hälsningar Anki Spegel Auktoriserad familjerådgivare/samordnare Familjerådgivningen Krismottagning för kvinnor Krismottagning för män Stenungsund/Tjörn/Orust 0303-699 67 

 

I Borås ger vi förtur till småbarnsfamiljer samt de som väntar barn. Ambitionen är att erbjuda tid inom 3 veckor.

Med vänliga hälsningar, Jörn Aasmundsen Auktoriserad familjerådgivare Leg. psykolog/ Leg. psykoterapeut