Ordförandens rader

Ett 2021 börjar gå mot sitt slut. Ett år som började stängt och distanserat, men som allt mer öppnade upp med vårsolen och välkomnade möten mellan människor igen i allt större utsträckning. Nu i årets slutskede blir vi tvungna att sluta oss igen, öka avstånden, hålla distansen.

Där i perioden av öppenhet gavs möjlighet till möten, i höstens övergång till vinter var vi många medlemmar i föreningen som gladdes år att mötas, återse gamla kollegor och vänner och göra nya bekantskaper inom kåren på årets efterlängtade studiedagar i Östersund.

Då fick också jag ta över det hedersamma uppdraget som ordförande för KFR efter Elisabeth Staberg som burit det ansvaret de senaste åren med den äran.

Den nya styrelsen som bildades i samband med konferensen och KFR-s årsmöte fick direkt påbörja arbetet med att lämna synpunkter på MFOF-s förslag till juridisk vägledning för familjerådgivning. Stort tack till er medlemmar som också skickade in era åsikter, de finns med bland rösterna som nådde MFOF. Förhoppningen från myndigheten är att sjösätta de nya riktlinjerna redan från årsskiftet 2021/22. Det slutgiltiga versionen bör därför snart vara oss tillhanda!

Kommande år kommer styrelsen börja använda den nya och förbättrade hemsidan. Vi hoppas att ni kommer att uppskatta den. Vi hoppas också att det blir tillfällen till fler digitala möten mellan medlemmar under året där vem som helst kan bjuda in till en digital träff utifrån någon särskild frågeställning eller tema för att vi ska kunna ta del av varandras kunskaper och byta erfarenheter fast vi geografiskt är långt i från varandra. Hör av er till någon i styrelsen om ni har något ämne ni vill samlas kring och bjuda in till att prata om.

Styrelsen har planerat för sina möten under kommande år och förhoppningen är att återgå till den rytm som funnits tidigare med årsmöte i samband med studiedagar i maj. Det är roligt att höra att det redan är många som anmält sig till studiedagarna i Halmstad, det kan verkligen vara något att se fram emot i decembermörkret. Så passa på att anmäl er så kanske vårljuset känns lite närmare.

Har någon av er funderingar på att skriva en motion till årsmötet? Gör det i detta nu! Alla förslag till förbättringar av vår förening från er medlemmar tas tacksamt emot.

Nu önskar jag alla en skön jul och nyårsvila.

Hälsningar från Helena Modig,

ordförande för föreningen KFR