Ordförandens rader

Ordförande Elisabeth Staberg har skrivit ett nytt inlägg:

HURRA!

Vi kommer att kunna ses i november i Östersund! Vilket glädjande besked som vi fått nu i veckan, både av Folkhälsomyndigheten och från kommunledningen i Östersund.

Så nu kan alla som tänkt åka dit boka biljetter och planera.

Detta har varit en resa för oss i styrelsen, vi har kastats mellan hopp och förtvivlan, missmod och kämparglädje. Ett annat sätt att uttrycka det – det har varit ett spännande år att sitta i KFR-styrelsen!

I juni möttes vi i Stockholm efter en lång period med enbart digitala möten. När vi träffades vid detta tillfälle hade vi mycket på agendan, möte med auktorisationskommittén, städa ur och komplettera arkivet i Familjerådgivningen i Stockholms källare, skriva ett remissvar om suicidprevention och lösa alla detaljer kring det nya datumet för konferensen. Samtidigt skulle vi förhålla oss till smittorisker med att ses och färdas… Vi fick lära oss att åka taxi på nytt sätt med Bolt och under en av resorna föll alla pusselbitarna på plats och vi sa – nu kan klara detta även i november. Alla föreläsare kunde boka om.

Sen kom ett orosbesked för några veckor sedan om förlängda restriktioner … men nu är det som sagt klart.

Så då blir det också äntligen ett årsmöte och kallelse och handlingar kommer att skickas ut till er i god tid. Har ni tänkt att ni skulle vilja skriva en motion till mötet? Gör det på en gång så att det kommer med! Det vore roligt med någon motion om förbättring och förändring av vår verksamhet.

Pandemitiden har också inneburit att vi, som så många andra, har upptäckt att det går förvånansvärt bra att mötas digitalt och det sparar tid och pengar. Så därför kommer styrelsens arbetsår se lite annorlunda ut i fortsättningen.

Nästa styrelsemöte blir 30/9–1/10 via zoom.

Sedan möts styrelsen i Östersund och då är auktorisationskommittén med- så vill du ansöka om auktorisation, lämna in din ansökan i god tid innan dess!

Nästa tillfälle för ansökningar om auktorisation blir redan i februari 2022 och sedan i september 2022.

Styrelsen kommer att mötas digitalt när inte auktorisationskommittén är med eller när det är möte i samband med studiedagar.

För övrigt arbetar vi vidare med kraven för handledning vid auktorisation och med hemsidan, för att välja några punkter, och vi ser fram emot mera kontakt med MFoF om statistik och Meddelandeblad.

Till sist vill vi i styrelsen TACKA ER! Tack för ert tålamod, uthållighet och flexibilitet vad gäller studiedagarna , utan er skulle detta inte gå.

Så är det dags att avsluta dessa rader och skicka med en förhoppning om att ni alla får en fin höst där ni får börja återgå till det vanliga livet igen.

Elisabeth Staberg, ordförande