Uppsats om polyamorösa klienters erfarenheter av familjerådgivning

Familjerådgivare Adam Tenenbaum tipsar om denna uppsats, skriven av Jenny Stehager. Uppsatsen handlar om polyamorösa klienters erfarenheter av familjerådgivning. När normsystemen kolliderar utmanas familjerådgivarens förmåga till gott bemötande.