Mail från medlem – barnrättsrutin

Det kom ett mail från Nana Johansson, familjerådgivare i Region Örebro län. Nana lyfter betydelsen av de juridiska ramarna för oss familjerådgivare, och att vi behöver uppdatera oss nu när Barnkonventionen vid årsskiftet blivit lag. I och med detta passar jag på att lyfta innehållet vid årets studiedagar, då en av föreläsarna är Ulrik Stenberg från MFoF. Ulriks föreläsning kommer bl a att handla om detta, hur den nya lagen påverkar oss i vårt arbete. De juridiska ramarna som finns på hemsidan kommer därefter också att uppdateras.

Nana har mycket generöst delat med sig av den barnrättsrutin som tagits fram vid Familjerådgivningen i Örebro. Tack!

Hur har ni andra gjort för att hantera den nya lagen? Är det någon fler som vill dela med sig av tankar, material eller annat?

2 reaktion på “Mail från medlem – barnrättsrutin

 1. Helena Schenning, Gunilla Backlund, Mats Eklöf, Magnus Hedlund, Anna Skarin
  4 mars, 2020 kl. 09:54

  Kommentar till Örebros Familjerådgivnings Barnrättsrutin
  Hej
  Vi i Södra Dalarnas familjerådgivning har några reflektioner på förslaget. Vi tolkar förslaget som att det utgår från Hälso och sjukvårdslagen, vilken inte är förenligt med familjerådgivningens juridiska ramar. Exempelvis rätten att vara anonym, frånvaro av undersökningsplikt (myndighetsutövning), hur vi ser på barnsamtal.

 2. Nana Johansson
  6 mars, 2020 kl. 04:34

  Hej Södra Dalarnas Familjerådgivning! Vad bra att ni ger er respons!
  Vi vill först klargöra att detta bara är ett förslag till en rutin på familjerådgivningen i Örebro. Den är under lupp och under omarbetning. Vi ser att versionen som är upplagd i detta nu nu (200306) är felformulerad på ett ställe. Jag har skrivit till Helena som är webbansvarig och skickat den nyaste versionen.
  Förslaget utgår inte ifrån Hälso- och sjukvårdslagen, men väl Region Örebro Läns riktlinjer om att det ska finnas rutiner utifrån att Barnkonventionen har blivit lag i Sverige sedan januari 2020. Idén med rutinen är att stärka barns ställning och att säkerställa att frågor som rör dem, deras liv och utveckling inte förbigås i våra samtal. Som jag ser det gör Familjerådgivare i hela Sverige redan dessa saker som står under varje punkt i denna rutin (som ännu så länge bara är ett förslag), men här lyfts det fram och blir ännu tydligare. När det gäller det ni skriver angående rätten att vara anonym ser vi inte att det krockar med någon av punkterna. När det gäller “undersökningsplikt”, som ni skriver, antar jag att ni syftar till det som står (stod) i punkt 8. ”..är det möjligt för familjerådgivaren att prata med barnet..”
  I den rätta versionen finns den formuleringen inte med utan det står
  ”Om föräldrarna önskar det är det möjligt att barnet deltar vid samtal med föräldrarna”.
  Hoppas att ni fick svar på det ni funderade över.
  Med vänliga Hälsningar
  Familjerådgivningen I Region Örebro Län

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *