MFoF publicerar ny statistik för 2018

MFoF har nu publicerat sammanställd statistik för kommunala socialtjänsters familjerådgivningsverksamheter under 2018. Det pågick totalt 38 692 ärenden år 2018, vilket är en ökning jämfört med 2017. Antalet personer i familjerådgivning har ökat årligen sedan 2004, då statistik började samlas in.

http://www.mfof.se/Documents/statistik/Familjerådgivning%202018/Statistik%20om%20kommunal%20familjerådgivning%202018_Faktablad.pdf