Bruce Wampold föreläser i Stockholm

I oktober kommer professor Bruce Wampold till SAPU, Stockholm, för att hålla en tvådagars workshop. Han är en av världens ledande psykoterapiforskare. Läs mer här.