Statistik 2017 från MFoF

Nu ligger sammanställningen av landets familjerådgivningars statistik ute på MFoF – och denna hemsida. Titta under fliken Kommunal familjerådgivning och vidare till Statistik. http://www.kfr.nu/?page_id=1137