Att prata eller inte prata eller…..

I artikeln “We Hardly Ever Talk about It”: Emotional Responsive Attunement in Couples after a Child’s Death av An Hooghe, Paul C. Rosenblatt och Peter Rober i Family Process 1/2018 (https://onlinelibrary.wiley.com/doi/pdf/10.1111/famp.12274) kan man läsa om dilemmat kring att prata eller inte prata. Artikeln handlar om par som förlorat ett barn, men är definitivt överförbar till pararbete i stort. Författarna har sin teoretiska utgångspunkt från bl a Mikhail Bakhtin.

Är du mer nyfiken på dessa tankar finns i Sverige bl a Dialogisk praxis, som du kan se mer ifrån på denna i länk: https://www.facebook.com/search/str/dialogisk+praxis/keywords_blended_posts

Ute i Europa företrädare presenterade på denna hemsida http://dialogicalpractices.org/, där det finns artiklar, videoklipp mm att finna.