Att jobba med bonusfamiljer

I senaste numret av Family Process (1/2018) finns artikeln ”Clinical Guidelines for Working With Stepfamilies: What Family, Couple, Individual, and Child Therapists Need to Know” publicerad(https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/famp.12321). Just nu är det öppen tillgång till den, dvs den går att ladda ner gratis.

Det är en intressant artikel som beskriver det specifika med bonusfamiljen, återkommande problemområden speciella får den och sätt att jobba med dessa inom ramen för t ex familjerådgivning.