sports dissertation proposal example dissertation et essai miami university college essay company thesis sample

Digitalt möte om systematisk utvärdering och kvalitetssäkring

15 december var det ca 25 familjerådgivare och några chefer som deltog i det digitala mötet som Familjerådgivningen i Jämtland bjöd in till för att prata om systematisk utvärdering och kvalitetssäkring. De familjerådgivare som ägnar sig åt någon form av utvärdering...

Inbjudan till digitalt möte om FIT

Här kommer ännu en inbjudan till digitalt möte med alla medlemmar som är intresserade av FIT! Detta möte är initierat av familjerådgivare Elisabeth Staberg i Jönköping....

Inbjudan till studiedagar 2022 i Halmstad

Halmstad välkomnar alla medlemmar till studiedagar 18-20/5 2022! Temat för studiedagarna är “Värden, val och vånda – om existentiella samtal på familjerådgivningen” – mycket spännande! Som vanligt går det bra att anmäla sig och betala in...

Återkoppling av enkätresultat

Under hösten har alla medlemmar fått ett mailutskick med en enkät, där styrelsen önskat få ta del av medlemmarnas synpunkter på hur föreningen ska arbeta och utvecklas. De svar som inkommit visar att medlemmarnas uppfattning gällande hemsida, facebook och digital...

MFoF´s kunskapsportal om barnkonventionen

På barnkonventionens dag, den 20 november, publicerar MFoF en kunskapsportal om barnkonventionen med bl a familjerådgivare som målgrupp. “Syftet med materialet är att ge kunskap om barnkonventionen i allmänhet och de fyra grundprinciperna i synnerhet ­– de...